بازديد عضو هيئت امناي دانشکده اصول الدين از مرکز قم

آقاي دکتر محمدعلي آذرشب عضو هيئت امناي دانشکده اصول الدين از مرکز قم بازديد کرد.

مسئولان دانشکده اصول الدين مرکز قم در جريان اين بازديد، ضمن ارائه توضيحاتي در خصوص روند امور جاري، برخي از اقدامات انجام شده را به اطلاع دکتر آذرشب رساندند و خواستار اهتمام بيشتر اعضاي هيئت امنا نسبت به مسائل جاري و حمايت از روند توسعه و بهبود وضعيت دانشکده شدند. همچنين در اين ديدار، مشکلات موجود در زمينه هاي آموزشي، پژوهشي و تنگناهاي مالي و برنامه هاي پيش بيني شده در سند چشم انداز دانشکده تشريح گرديد.

عضو هيئت امناي دانشکده نيز با اشاره به اهداف و آرمان هاي بلند مؤسس فقيد دانشکده مرحوم علامه سيد مرتضي عسکري(ره) اقدامات صورت گرفته، بويژه پيشرفت هاي انجام شده در دوره جديد مديريت دانشکده را با ارزش و اميدوار کننده توصيف کرد و براي دست اندرکاران آرزوي توفيق بيش از پيش نمود.

يادآور مي شود دکتر محمدعلي آذرشب استاد تمام دانشگاه تهران و از اعضاء هيئت مؤسس و هيأت امناي دانشکده اصول الدين است. وي علاوه بر تدريس، تأليف، ترجمه و سردبيري و عضويت در نشريات علمي پژوهشي، عضويت در کميته فرهنگ و تمدن اسلام و ايران شوراي عالي انقلاب فرهنگي، عضويت در شوراي عالي مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي و مشاور وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در امور بين‌الملل، رايزنى فرهنگى جمهوررى اسلامى در خارطوم و دمشق، عضويت در اتحاديه نويسندگان عرب (دمشق) و بسياري ديگر از مسئوليت هاي آموزشي، پژوهشي و فرهنگي را در کارنامه خود دارد.

شايان ذکر است وي از اولين دانش آموختگان «کلية اصول الدين» بغداد در مقطع کارشناسي بوده است..