تماس بامادانشکده اصول دین

آدرس : تجریش ، خیابان دکتر باهنر ، خیابان شهید مصطفی مقدسی ، کوی شهید نواب کاشانی ، شماره ۱۲
تلفن : ۰۲۱-۲۲۷۱۶۶۰۳,۲۲۷۱۱۵۹۹
نمابر : ۰۲۱-۲۲۷۳۹۴۹۶
پست الکترونیک: info@osool.ac.ir