دوازدهمین جلسه هیأت رئیسه دانشکده اصول الدین

دوازدهمین جلسه هیأت رئیسه دانشکده اصول الدین با حضور کلیه معاونین و دستیار ریاست محترم دانشکده در دفتر دکتر زرهانی معاونت پژوهشی و قائم مقام دانشکده تشکیل شد .
در این جلسه معاونین گزارشی از فعالیت های خود ارائه نمودند و دکتر زرهانی به معاونین توصیه های مربوطه را ارائه دادند
در این جلسه جناب آقای دکتر کریمی پور معاونت محترم اجرایی دانشگاه عدالت به عنوان میهمان ویژه شرکت نمودند طرفین پیرامون همکاری مشترک بین دانشگاه عدالت و دانشکده اصول الدین مذاکراتی نموده و مقرر شد این جلسات ادامه یابد