دیدار دکتر یاسر الحجاج رایزن فرهنگی سفارت عراق با حضرت آیت الله اراکی

دکتر یاسر الحجاج رایزن فرهنگی سفارت عراق با حضرت آیت الله اراکی ریاست دانشکده اصول الدین در محل دفتر ریاست دانشکده دیدار نمودند

در این دیدار طرفین بین همکاری دانشکده اصول لدین و مراکز آموزشی و فرهنگی عراق مذاکراتی نمودند

در این دیدار رایزن فرهنگی سفارت جمهوری عراق ضمن ابراز خوشحالی از این دیدار اظهار امدواری نمودند که این ملاقات ها ادامه یابد