سند اهداف کلان۱-    گسترش آموزش علوم و قرآن و حدیث
۲-    تربیت متخصصان در علوم قرآن و حدیث
۳-    فراهم ساختن زمینه و امکانات لازم برای ارتقای سطح علمی کلیه داوطلبان علوم قرآن و حدیث بویژه طلاب
۴-    پژوهش در زمینه بازشناسی احادیث اسلامی
۵-    پژوهش در علوم قرآنی