معاونت پژوهشی دانشکده اصول دین

سید احمد زرهانی

زادهٔ اول خرداد ۱۳۳۲، پژوهشگر، شاعر، نویسنده، مدیر فرهنگی، فعال سیاسی ایرانی و از اعضای مؤسس حزب اعتدال و توسعه و رئیس سازمان سما دانشگاه آزاد اسلامی است. او نماینده مردم دزفول در اولین دوره مجلس شورای اسلامی(۱۳۵۹–۱۳۶۳) بود. سپس برای سالهای متمادی او در آموزش و پرورش معاونتهای عالی داشته و سپس معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان حج و زیارت بوده است. او هم اکنون قائم مقام دانشکده اصول الدین و معاون پژوهشی این دانشکده  را بر عهده دارد.

 

سوابق شغلی:

۱-    سال ۱۳۵۵ ورود به آموزش و پرورش، دبیر راهنمایی
۲-    سال ۱۳۵۸ عضو شورای اسلامی شهر دزفول
۳-    سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۳ نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی
۴-    سال ۱۳۶۳ مشاور حقوقی وزارت آموزش و پرورش
۵-    سال ۱۳۶۳ تا ۱۳۷۱ معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش
۶-    سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۳ قائم مقام وزیر در انجمن اولیا و مربیان کشور
۷-    سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۷ معاون وزیر در مشارکت های مردمی
۸-    سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۷۸ معاون اداری و مالی وزارت آموزش و پرورش و رییس هیات مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان
۹-    سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۲ عضو هیات مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان و مدیرعامل شرکت رفاه فرهنگیان
۱۰-  سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۹ عضو غیر موظف هیات مدیره شرکت بیمه سینا
۱۱-  سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۵ معاون وزیر و رییس سازمان حج و زیارت کشور
۱۲-  ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳ معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه مذاهب اسلامی
۱۳-  سال ۱۳۹۳ معاون راهبردی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
۱۴-  سال ۱۳۹۳ عضو هیات مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان و رییس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان
۱۵-  سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۳ عضو هیات امناء ستاد اقامه نماز کشور

۱۶-  سال ۱۳۹۶ تا کنون قائم مقام دانشکده اصول الدین

سوابق تحصیلی:

۱-    کاردانی ادبیات و علوم انسانی از دانشسرای اهواز
۲-    کارشناسی ادبیات فارسی از دانشگاه تهران
۳-    کارشناسی ارشد امور فرهنگی از سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
۴-    کارشناسی ارشد مدیریت امور فرهنگی از دانشگاه آزاد اسلامی
۵-    دکترای مدیریت بازرگانی از دانشگاه آزاد اسلامی
۶-    گواهی آموزش دوره مدیریت استراتژیک از سازمان امور اداری و استخدامی کشور.

تالیفات و تحقیقات:

۱- تالیف بیش از ۲۰ جلد کتاب در حوزه های فرهنگ، دین، ادبیات داستانی و شعر و حوزه های اجتماعی
۲- انتشار مقالات متعدد در زمینه تعلیم و تربیت، تقریب مذاهب اسلامی
۳- انجام دو پژوهش برای پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در حوزه شناخت آفات انقلاب اسلامی و مطالعه امور تربیتی
۴- مدیر مسوول مجله علمی و ترویجی مطالعات تقریبی
د: سایر سمت ها و مسوولیت ها:
۱-    عضو هیات موسس و هیات امناء موسسه فرهنگی مهدی موعود
۲-    عضو هیات امناء دانشگاه مذاهب اسلامی
۳-    عضو هیات امناء دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان
۴-    عضو هیات امناء دانشکده اصول دین
۵-    عضو هیات امناء موسسه خیرین مسجدساز
۶-    عضو شورای سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
۷-    عضو هیات امناء سازمان استعدادهای درخشان
۸-    عضو شورای عالی انجمن اولیاء و مربیان کشور
۹-    عضو شورای هماهنگی علمی سازمان برنامه ریزی آموزشی
۱۰-  عضو مجمع عمومی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و مدرس فرهنگ تقریب
۱۱-  مشارکت در پایه گذاری مجله تربیت و انتشارات تربیت
۱۲-  مشارکت در پایه گذاری شرکت رفاه فرهنگیان و شرکت بیمه شرف اطمینان، نسیم فرهنگ و شرکت لیزینگ فرهنگیان
۱۳-  دبیر شورای تغییر نظام آموزشی کشور
۱۴-  مشارکت در ایجاد موسسه عمره سعادت و شرکت شمسا