نشست هم اندیشی و برنامه¬ریزی با حضور آیت الله اراکی، ریاست محترم دانشکده

مقارن با خجسته سالروز میلاد منجی عالم بشریت، حضرت حجت (عج)، روز دوشنبه مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۷ نشست هم اندیشی و برنامه ریزی دانشکده اصول دین با حضور آیت الله اراکی، ریاست محترم دانشکده، و مشارکت قائم مقام دانشکده، دکتر زرهانی؛ معاون محترم آموزشی، دکتر دفتری؛ معاون محترم اداری مالی، دکتر عطار زاده، و رؤسا و سرپرستان و مدیران شعب برگزار گردید.

در این جلسه که راس ساعت ۳۰/۹ دقیقه صبح با تلاوت آیاتی از قرآن کریم شروع و تا ساعت ۱۷ ادامه یافت، ابتدا قائم مقام دانشکده و سپس هر یک از معاوان و رؤسا و سرپرستان و مدیران دانشکده به بیان طرحها و برنامه­های آتی خود پرداختند. در ادامه آیت­الله اراکی، ریاست محترم دانشکده، اهداف و سیاستهای راهبردی دانشکده را بیان و بعد از ظهر نیز در کمسیون­های تخصصی سه گانه، برنامه­های مطرح شده به صورت تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.