اطلاعیه دعوت به مصاحبه دکتری شعبه تهران

قابل توجه معرفي شدگان داوطلبان مقطع دکتري(PHD) سال ۱۳۹۹رشته علوم قرآن و حديث شعبه تهران ،زمان برگزاری مصاحبه دکتری شعبه تهران روزهای یکشنبه و سه شنبه مورخ ۱۳ و ۱۵ مهر می باشد. زمان اختصاصی هر داوطلب به ایشان پیامک خواهد شد.