انتصاب آقای دکتر زرهانی به سمت مشاور و دستیار ویژه رئیس دانشکده اصول الدین

طی حکمی از سوی آیت الله اراکی ریاست محترم دانشکده اصول الدین آقای دکتر سید احمد زرهانی  به سمت  مشاور و دستیار ویژه رئیس دانشکده اصول الدین منصوب گردید

متن‌‌حکم‌آیت الله اراکی به‌این‌شرح‌است‌:

نظر به تعهد شایستگی علمی و دینی جنابعالی به موجب این ابلاغ بعنوان مشاور و دستیار ویژه رئیس دانشکده اصول الدین منصوب می شوید

شایسته است جهت تحقق اندیشه های صائب مقام معظم رهبری مد ظله العالی و منویات علامه عسکری (ره ) و اجرای سیاست ها و برنامه های دانشکده اصول الدین نهایت اهتمام را معمول دارید . امید است با استعانت از خداوند توانا در انجام وظایف محوله موفق باشید

ضمن تبریک و آروزی موفقیت برای ایشان امید است با حضورشان شاهد شکوفایی کمی و کیفی دانشکده اصول الدین باشیم