انتصاب دکتر سيد احمد زرهاني به عنوان معاون پژوهشی دانشکده اصول الدين

دکتر سيد احمد زرهاني به عنوان معاون پژوهشی دانشکده اصول الدين منصوب شد.

آيت الله محسن اراکي رئيس دانشکده اصول الدين، طي حکمي، دکتر سيد احمد زرهاني را به عنوان معاون پژوهشی  دانشکده اصول الدين منصوب کرد.

در اين حکم، با اشاره به تجارب دکتر زرهاني در زمينه مسائل فرهنگي و مديريت¬هاي موفقيت ¬آميز آموزشي و آموزش عالي آمده است:

«با عنايت به تعهد و تخصص شايسته آن جناب و اعتماد و وثوق کامل به توانايي مديريتي شما، بدينوسيله جنابعالي را به عنوان قائم مقام رياست دانشکده اصول دين منصوب ميکنم. اميدوارم با مديريت باکفايت شما، شاهد تحولات مثبت فراواني در همه شؤون مديريتي دانشکده باشيم»

يادآورمي¬شود دکتر زرهاني، داراي دکتراي مديريت بازرگاني از دانشگاه آزاد اسلامي و گواهي آموزش دوره مديريت استراتژيک از سازمان امور اداري و استخدامي کشور است و مسئوليت¬هاي مختلفي در کارنامه خود دارد که برخي از آنها عبارتند از: نمايندگي مردم دزفول در مجلس شوراي اسلامي، معاون پرورشي وزارت آموزش و پرورش، معاون اداري و مالي وزارت آموزش و پرورش، معاون وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و رييس سازمان حج و زيارت کشور، معاون آموزشي و پژوهشي دانشگاه مذاهب اسلامي، معاون راهبردي مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي، معاون دانشگاه آزاد و رئيس سازمان سما بوده است.

عضويت در هيات امناء دانشگاه مذاهب اسلامي، دانشکده اصول الدين و برخي مراکز ديگر از جمله سمتهاي ايشان است.

همچنين تاليف بيش از ۲۰ جلد کتاب در حوزه هاي ديني و فرهنگي از سوابق پژوهشي دکتر زرهاني است.