بازه دريافت كارت ورود به جلسه امتحان

قابل توجه دانشجويان محترم
بازه دريافت كارت ورود به جلسه امتحان ،از روز دوشنبه مورخ ٩٧/١٠/٣لغايت روز دوشنبه مورخ ٩٧/١٠/١٠ساعت ٨ الي ٢٣ مي باشد.
لازم به ذکر است قبل از گرفتن کارت ورود به جلسه حتما نسبت به تسویه حساب مالی  اقدام نمایید
همچنین در صورت عدم دريافت كارت ورود به جلسه امتحان اجازه شركت در امتحان را نخواهيد داشت .
با تشكر اموزش دانشكده اصول الدين