برنامه زمانی مصاحبه معرفی شدگان چند برابر ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد

برنامه زمانی مصاحبه معرفی شدگان چند برابر ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد دانشکده اصول الدین به شرح ذیل می باشد

الف) تهران :۶و۷ مرداد ماه دریافت مدارک و نوبت دهی جهت مصاحبه
۱۳ و ۱۴ مرداد ماه مصاحبه از معرفی شدگان 
ب ) دزفول : ۲۳,۲۲و ۲۴ مرداد ماه مصاحبه از معرفی شدگان
ج ) قم : ۲۲, ۲۳و ۲۴ مرداد ماه مصاحبه از معرفی شدگان

آدرس مركز تهران: خيابان وليعصر (عج) ، ضلع شمالي ميدان وليعصر( عج ) ، خيابان شهيد فخاري پلاك ۲۱ تلفن: ۸۸۹۳۴۰۳۷-۸۸۹۳۴۰۳۶-۰۲۱
آدرس مركز قم: ، بلوار عمار ياسر، خيابان قدوسي، روبروي مركز خدمات حوزه علميه، تلفن:۰۲۵۳۷۷۷۳۵۲۵
آدرس مركز دزفول: خيابان امام خميني جنوبي، جنب ورزشگاه شهيد ناحي تلفن: ۴۲۳۲۱۶۶۳-۰۶۱
مدارك الزم درهنگام مصاحبه:
۱ -ارائه مدرك كارشناس ي مورد تاييد وزارت علوم يا گواهي پايان تحصيالت و ريز نمرات آن. ۲ -دو قطعه عكس پشت نويسي شده. ۳ -تصوير تمام صفحات شناسنامه و كارت ملي.۴ -پرينت كارنامه نتايج اوليه آزمون تحصيلات تكميلي سال ۱۳۹۸ .۵ -يك عدد پوشه. ۶ -تكميل فرم مشخصات داوطلب.