برگزاري اردوي سياحتي و زيارتي به مناطق عملياتي جنوب

جمعي از دانشجويان اصول الدين درروزهاي پاياني سال ۱۳۹۶ از تاريخ ۱۶اسفند به مدت ۴ روزه راهي اردوي سياحتي – زيارتي مناطق عملياتي جنوب شدند.آشنايي وزيارت محل عروج شهيدان هشت سال دفاع مقدس مانند مناطق فكه، فتح المبين، هويزه، طلائيه و شلمچه،کانال کميل وهمچنين بازديد رزمايش شبانه وکسب اطلاع از موقعيت جغرافيايي مناطق عملياتي جنوب دست آورد بسيار ارزشمند اين سفر معنوي بود. بهرمندي از مباحث اعتقادي و اجتماعي و سياسي مرتبط وبرگزاري مسابقات فرهنگي و تماشاي فيلم نيز بخشي از برنامه هاي اردوي راهيان نور بود ضمن اينکه به دانشجويان شرکت کننده در اين سفر پك فرهنگي اعطا گرديد اين اردو به همت کانون بسيج دانشجويي دانشکده اصول الدين قم برگزار گرديد.