برگزاری اردوی اختتامیه اولین دوره طرح مطالعاتی کتب علامه عسکری (ره)

همزمان با دهه اول ماه ذی الحجه روز پنج شنبه ۲۵ مرداماه با برگزاری اردوی(علمی- تفریحی ) در شهرستان کرج ، اولین دوره طرح مطالعاتی کتب علامه عسکری (ره)با تدریس کامل کتاب( بر گستره کتاب وسنت )به پایان رسید .

این اردو با حرکت دانشجویان از محل دانشکده در ساعت ۸ صبح پنج شنبه آغاز گردید وبا ورود به محل اردو ادامه یافت .

خانم دکتر دیانی سخنرانی افتتاحیه را با توضیحاتی درباره طرح مطالعاتی وضرورت تبیین عقاید ،آرا وآثار علامه عسکری(ره) واهداف راهبردی ایشان از تالیف کتابهایشان شروع نمودند وپس از آن بعد از پذیرایی مختصری اولین کارگاه در موضوع ((عدالتصحابه))توسط سرکار خانم، استاد جعفری تدریس گردید وپس از آن با استراحتی مختصر کارگاه دوم توسط خانم دکتر عبودیت با عنوان(( صفات خداوند جلیل در دو مکتب)) برقرار گردید .

با هماهنگی که با مسئولان مسجد الرحمن تهران انجام شده بود، آقای مهندس جعفری وحاج آقا رضایی با حضور در محل اردو در ساعت ۱۲:۴۵ پس از سخنان کوتاهی جوایز دانشجویان را تقدیم ایشان نمودند که شامل هدیه نظم وهدیه مسابقات هفتگی وهمچنین تخفیفات شهریه بود.

پس از آن، نماز جماعت به امامت حاج آقا رضایی برگزار گردید وآقایان پس از صرف ناهار محل اردو را ترک نمودند.

دانشجویان پس از صرف ناهار که توسط دانشکده تهیه شده بود وکمی استراحت،در کارگاه سوم با عنوان(( ازدواج موقت در اسلام ))که توسط خانم دکتر دیانی ارائه گردید شرکت نمودند.

در هر سه کارگاه سوالات بحث مربوطه در اختیار دانشجویان واساتید حاضر در جلسه توزیع گردید.

در این اردو هشت تن از اساتید دانشکده حضور داشتند که رونق خاصی به فضای علمی اردو بخشید.

بعد از کارگاه پایانی تاساعت ۷ عصر دانشجویان به تفریح و استفاده از استخرو فضای باغ پرداختند.