برگزاری کلاس مکالمه عربی در ادامه ترم تابستان

برگزاری کلاس مکالمه عربی در ادامه ترم تابستان در شعبه تهران
با آغاز مهر ماه وشروع سال تحصیلی کلاس مکالمه عربی با تدریس سرکار خانم محمد سهی که از دانشجویان رشته زبان وادبیات عرب دانشکده هستند ،برگزار گردید این کلاس فوق برنامه که توسط واحد فرهنگی دانشکده برقرار شد در ادامه ترم تابستان همین سال بود که البته در مهر ماه با استقبال بیشتری روبرو گردید
این کلاس که بر اساس متد کانون زبان ایران وبر اساس کتابهای آن مجموعه اداره می شود مورد علاقه وتایید دانشجویان واقع شده است