تشرف خواهران دانشجوي دانشکده اصول الدين قم به زيارت بارگاه نوراني ثامن الأئمه در قالب اردوي دانشجويي

به ياري خداوند متعال و پشتيباني سرپرست محترم دانشکده، جمعي از خواهران دانشکده اصول الدين قم در قالب اردوي دانشجويي به زيارت بارگاه نوراني ثامن الأئمه مشرف شدند.

دانشجويان پس از بدرقه از سوي جمعي از مسئولان و دانشجويان دانشکده در روز يکشنبه ۱۵/۱۱/۹۶ با قطار عازم مشهد مقدس گرديدند و صبح روز جمعه ۲۰/۱۱/۹۶ به قم بازگشتند.

دانشجويان در اين اردو به سرپرستي آقاي محمدي و با همکاري خانم ميري مسئول خوابگاه، ضمن بهره مندي از فيوضات معنوي حضور در جوار آستان ملکوتي هشتمين امام همام، در برنامه هاي جانبي اين سفر همچون: بازديد از منطقه گردشگري چاليدره، موجهاي خروشان ومراکز خريد و بازارها و صرف يک وعده شام غذاي متبرک در مهمانسراي حضرت شرکت نمودند.

برگزاري مسابقه فرهنگي و اهداي جوايز به برگزيدگان،بخش ديگري از اين سفر بود.