جهت تماس با معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی میتوانید از فرم زیر استفاده نمایید، در اسرع وقت به پیغام شما رسیدگی خواهد شد