ثبت درخواست وام از طريق پورتال دانشجويي

به اطلاع دانشجويان محترم ميرساند: ثبت درخواست وام از طريق پورتال دانشجويي براي نيمسال دوم سال تحصيلي ۹۶-۹۷ فعال گرديد.

لذا دانشجويان جهت ثبت درخواست وام براي نيم سال دوم پس از ورود به پورتال دانشجويي صندوقوام خود را طبق تصوير ثبت نمايند.

رمز ورود و پسورد پورتال دانشجويي براي دانشجوياني که براي اولين بار ميخواهند وارد سيستم شوند کد ملي مي باشد، در صورت فراموشي رمز، با اموردانشجويي دانشکده تماس حاصل فرماييد.

دانشجوياني که تا به حال وام دريافت نکرده اند طبق شرايط ذيل ميتوانند اقدامات لازم را انجام دهند.

لازم به ذکر است پرداخت اين وام درصورت اختصاص اعتبارازطرف وزارت علوم مي باشد.

*شرايط و مدارک تسهيلات بلند مدت وزارت علوم تحقيقات و فناوري*

۱- بازپرداخت بعد از فارغ التحصيلي مي‌باشد(بايد ۱۰% کل وام موقع تسويه حساب پرداخت شود)

۲-تکميل فرمهاي درخواست وام (بدون خط خوردگي) (دانلود فرمها)

۳- ضامن بايد کارمند رسمي يا پيماني باشد.

۴-فرم مربوط به دفاتر رسمي به طور دقيق و خوانا تنظيم شده و به ثبت برسد.

۵-فتوکپي حکم استخدام ضامن

۶- فتوکپي شناسنامه و کارت ملي ضامن

۷-فتوکپي شناسنامه وکارت ملي وکارت دانشجويي دانشجو

۸- از تاريخ اتمام تحصيل۹ ماه فرصت داريدکه براي صدور دفترچه اقساط به صندوق رفاه مراجعه نماييد در غير اين صورت بايد کل وام يکجا تسويه حساب گردد.