جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی‌ارشد رشته فقه و حقوق اسلامی

دانشجو: آقای مسعود صیدی

موضوع: «موانع و چالش های آزادی اطلاعات در نظام فقهی- حقوقی جمهوری اسلامی ایران»

استاد راهنما: آقای دکتر احمدرضا توحیدی

استاد داور: آقای دکتر محمود یوسف وند

نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر محمد رصافی

زمان: ‌‌سه شنبه ۱۸/۷/۱۳۹۶  ساعت ۰۰/۱۲

مکان: سالن جلسات(جنب اداره آموزش)

امور پایان‌نامه‌ها