جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق اسلامی

دانشجو: خانم زهرا شاهمرادی

موضوع: « اختلاف احکام فقهی زن و مرد در حوزه فعالیت­های اجتماعی»

استاد راهنما: آقای دکتر محمود یوسف­­وند

استاد داور: آقای دکتر سید محمد هادی حجازی

نماینده تحصیلات تکمیلی: استاد آقای تقی برهانی

زمان: یکشنبه ۰۶/۱۲/۱۳۹۶  ساعت ۱۴

مکان: اتاق جلسات

امور پایان نامه ها