جلسه هيات رئیسه دانشكده با حضور معاون محترم آموزشى وزير علوم، تحقيقات و فناورى

در تاریخ    ٣٠ مرداد -١٣٩٧    دکتر زرهانی در معیت معاونین دفترمرکزی با دکتر شریعتی معاونت محترم اموزشی وزازت علوم ،تحقیقات وفناوری ملاقات نمودند،این دیدار که در فضایی صمیمانه برگزار گردید در ابتدا دکتر زرهانی ومعاونین گزارشی از فعالیتهای آموزشی وفرهنگی دانشکده  ارائه نمودند وخواستار مساعدت درتوسعه وارتقاء دانشکده شدند سپس دکتر شریعتی در پاسخ به سخنان دکتر زرهانی ضمن خوشامد گویی به آقایان وابراز خوشحالی از این دیدار وآشنایی با فعالیتهای دانشکده ،برای ارتقاء دانشکده قول مساعدت دادند وبرای تسریع در ایجاد فضای مناسب برای گسترش فعالیتهای آموزشی دانشکده توصیه هایی ارائه نمودند.