ديدار با حجه الاسلام و المسلمين دکتر رضوان طلب رياست مرکز جذب هيات علمي و نماينده محترم وزارت علوم در هيات امناي دانشکده

روز سه شنبه مورخ ۱۳ /۶/ ۹۷ دکتر رضوان طلب، نماينده محترم وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، ضمن بازديد از دانشکده اصول الدين قم در نشستي صميمي با معاونان محترم آموزشي و اداري مالي و سرپرست و مديران شعبه قم درباره مسائل مختلف مرتبط با دانشکده بحث و گفتگوهاي مفصلي داشتند.

در اين نشست که با حضور دکتر دفتري، معاون محترم آموزشي و تحصيلات تکميلي، حجه الاسلام و المسلمين عطار زاده، معاون محترم اداري مالي، حجه الاسلام و المسلمين محمودي، سرپرست شعبه قم، دکتر شهيدي، مدير اداري مالي، و دکتر رصافي، مدير اداره دانشجويي و فرهنگي شعبه قم برگزار گرديد ابتدا گزارشي از روند گسترش و تقويت هيات علمي دانشکده ارائه گرديد. طبق اين گزارش تعدادي از اساتيد با سابقه در مرحله تبديل وضعيت قرار دارند و برخي از اساتيد و مسئولان دانشکده نيز از طريق فراخوان جذب شهريور ۹۷ به هيات علمي دانشکده مي¬ پيوندند.

معاون آموزشي دانشکده از انجام برخي اقدامات براي جذب دانشجويان خارجي و افزايش چند رشته در دانشکده و نيز ساماندهي امور آموزشي دانشکده خبر دادند و معاون اداري مالي نيز گزارش دادند که تبديل شدن دانشکده به دانشگاه در دستور کار هيات امناي دانشکده قرار گرفته و اساسنامه جديدي نيز تدوين شده است. اساسنامه جديد به نحوي تدوين گرديده که بحث تبديل دانشکده به دانشگاه و نيز اخذ و توسعه رشته هاي جديد با محدوديت هاي اساسنامه اي مواجه نباشد.

دکتر رضوان طلب، ضمن گراميداشت ياد علامه عسکري (ره) و خدمات شايسته ايشان ابراز اميدواري کردند دانشکده اصول الدين بتواند همان مسير را با قوت و موفقيت ادامه دهد. وي همچنين بر لزوم تقويت و گسترش هيات علمي دانشکده و نيز تقويت زيرساختهاي لازم براي تبديل دانشکده به دانشگاه تاکيد و بيان کردند در اين زمينه از هيچ کمک و مساعدتي دريغ نخواهند نمود.

در ادامه دکتر رصافي، مدير امور دانشجويي و فرهنگي، ضمن ارائه آمار دانشجويان دانشکده، آماري از فارغ التحصيلان مشغول در سمت ها و پست هاي مختلف از جمله هيات علمي، قضاوت و وکالت، دبيري، پژوهشگاهها و دستگاههاي اجرايي ارائه و بيان نمود که نسبت به تعداد دانشجويان پذيرش شده در دانشکده از ابتدا تا کنون، درصد قابل توجهي از فارغ التحصيلان موفق شده اند بر اساس توانمندي و شايستگي هاي خود در مشاغل و مناصب مختلف به انجام وظيفه بپردازند و اين موضوع نکته درخشاني در پرونده دانشکده اصول الدين است که کمتر ديده شده و يا بعضا مورد غفلت قرار گرفته است.

دکتر شهيدي، مدير اداري مالي دانشکده قم نيز ضمن تشکر از اهتمام دکتر رضوان طلب براي شرکت در جلسات هيات امناي دانشکده درخواست نمودند که بسياري از تصميمات شعب دانشکده منوط به امضاي صورتجلسات هيات امنا توسط همه اعضا از جمله ايشان است و لذا خواستار تسريع در اين زمينه شدند.

دکتر رضوان طلب در پايان ضمن بيان اين نکته که مجموعه مديران وزارت علوم کما بيش از وضعيت دانشگاهها و دانشکده ها و ميزان موفقيت آنها با خبرند بر مسئله اطلاع رساني و تبليغات تاکيد کردند و گفتند تهيه آماري از فارغ التحصيلان و موفقيتهاي آنان مي تواند تغيير خوبي در نگاهها به سمت دانشکده ايجاد نمايد و من نيز با توجه به واقعيتهاي موجود از دانشکده دفاع و حمايت خواهم نمود تا بتواند جايگاه واقعي خود را باز يابد.