دیدار آیت الله اراکی ریاست محترم دانشکده با وزیر علوم

در روز ۹۷/۳/۶ حضرت آیت الله اراکی ریاست دانشکده در معیت دکتر زرهانی معاون پژوهشی و دکتر دفتری معاون آموزشی با دکتر غلامی وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری در محل دفتر ایشان ملاقات نمودند . در این جلسه صمیمی ریاست دانشکده در ابتداء ضمن معرفی مرحوم علامه عسکری و سابقه دانشکده اصول الدین ، پیرامون تبدیل دانشکده اصول الدین به دانشگاه علامه عسکری و ایجاد دانشکده های جدید با رشته های متنوع مطالبی فرمودند. در این جلسه دکتر غلامی ضمن  ابراز خوشحالی از این دیدار از در خواست های حضرت آیت الله اراکی استقبال نموده و فرمودند امیدواریم با ایجاد زمینه های مطالب ارائه شده بزودی شاهد اجرائی شدن درخواست ها باشیم .