راه اندازي رشته هاي جديد و افزايش ظرفيت در مقطع کارشناسي ارشد دانشکده اصول الدين

به حول و قوه الهي و با پيگيري هاي به عمل آمده، ۲ رشته جديد «حقوق خصوصي» و «حقوق جزا و جرم شناسي» در مقطع کارشناسي ارشد به مجموعه رشته هاي دانشکده اصول الدين مرکز قم افزوده شد.

همچنين ظرفيت پذيرش دانشجو در مقطع کارشناسي ارشد رشته زبان و ادبيات عربي و علوم قرآن و حدیث در مراکز قم ، دزفول و تهران  افزايش يافت.

‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور، در تاريخ ۱۳/۳/۱۳۹۷ طي اطلاعيه اي در رابطه با رشته محل‌ هاي جديد و برخي اصلاحات دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال ۱۳۹۷ اين تغييرات را در زمينه پذيرش دانشجو در مقطع کارشناسي ارشد دانشکده اصول الدين مرکز قم اعلام کرد.

داوطلبان گرامي مي توانند براي اطلاعات بيشتر به وب سايت سازمان سنجش آموزش کشور به نشاني http://www.noet.ir مراجعه نمايند.