سامانه مدیریت آموزش مجازی دانشکده اصول الدین

سامانه Moodle یک بستر نرم افزاری آموزش الکترونیکی است که اجازه می دهد تا استاد و دانشجو در یک بستر الکترونیکی با یکدیگر ارتباط و تعامل داشته باشند. 

دسترسی و ورود به  این سامانه از طریق آدرس vu.osool.ac.ir قابل دسترس است

نام کاربری شماره دانشجویی ، رمز عبور ۱۲۳۴۵۶ بعد از اولین ورود میتوانید رمز خود را عوض کنید

در صورتی که مغایرتی با درس های ثبت نامی شما وجود داشت به آموزش اطلاع دهید

جهت شرکت در کلاس ها به آموزش تصویری ذیل توجه فرمایید