فراخوان پذیرش بدون کنکور کارشناسی ارشد

فراخوان  پذیرش  بدون کنکور دانشجویان استعداد درخشان  در مقطع کارشناسی ارشد دانشکده اصول الدین  

  سال تحصیلی ۴۰۰-۱۳۹۹

            کلیه فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی  مورد  تأیید  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که واجد شرایط استفاده از تسهیلات آئین نامه  پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان  شماره ۳۰۱۰۴۱/۱۱ مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۸ می باشند در صورتی که متقاضی استفاده از این سهمیه برای رشته های مقطع کارشناسی ارشد مراکز دانشکده اصول الدین هستند، (ظرفیت رشته های پیوست) ، لازم است  ضمن توجه به شرایط ذیل، مدارک مربوطه را حداکثر تا تاریخ ۳۱/۵/۱۳۹۹به آدرس های  ذیل ارسال نمایند .

۲- آدرس مرکز تهران : خیابان ولیعصر بالاتر از میدان ولیعصر خیابان شهید فخاری پلاک ۲۱ تلفن ۷-۸۸۹۳۴۰۳۶ فاکس ۸۸۹۳۴۱۲۰ کد پستی ۱۵۹۴۶۶۷۸۱۳

۳-  آدرس مرکز قم : فلکه جهاد – خیابان ۱۵ خرداد – ۷۰ متری عمار یاسر – خیابان قدوسی بالاتر از مجتمع مسکونی الغدیر – تلفن  ۶ – ۳۷۷۷۳۵۲۵– ۰۲۵    فاکس ۰۲۵۳۷۷۷۳۵۳۸ کد پستی ۳۷۱۹۱۵۸۴۹۹

۴- آدرس مرکز دزفول :  خیابان امام خمینی جنوبی جنب ورزشگاه شهید ناحی تلفن ۴۲۳۲۱۶۶۳-۰۶۱  فکس ۰۶۱۴۲۳۲۰۳۲۴ کد پستی ۶۴۶۱۹۹۳۱۹۷

مدارک لازم:

  1. گواهی معتبر رتبه با امضاء معاون آموزشی (فرم شماره یک)
  2. فرم تکمیل شده تقاضای پذیرش(فرم شماره ۲)

۳- معرفی نامه معتبر از دبیرخانه جشنواره یا المپیادهای علمی – دانشجویی (در صورت دارا بودن شرایط هریک از بندهای مندرج درآئین نامه)

  1. تصویر گواهی فراغت از تحصیل مقطع کارشناسی به همراه ریز نمرات
  2. تصویر کارت ملی و شناسنامه
  3. فیش واریزی به مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ریال به حساب جاری ۰۱۰۷۴۴۶۵۰۷۰۰۳ بانک ملی شعبه کاشف تهران

تذکرات مهم:

  1. احراز شرایط مندرج در آئین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد به شماره ۳۰۱۰۴۱/۱۱ مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۸وزارت علوم تحقیقات و فناوری و دستورالعمل اجرایی شماره ۵۹۹۹ مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۹ الزامی است.
  2. پذیرش نهایی منوط به تأیید سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود.
  3. در صورت احراز هرگونه مغایرت در مدارک ارسالیداوطلب در هر مرحله، از ادامه تحصیل ویجلوگیری به عمل خواهد آمد و مسئولیت عواقب آن به عهده داوطلب خواهد بود.
  4. مدارک ارسالی عودت داده نمیشود.