قابل توجه دانشجویان ورودی جدید شعبه تهران

ضمن عرض تبریک به مناسبت قبولی در دانشکده اصول الدین، خواهشمند است به موارد زیر توجه نمایید:

  • ترم جدید از روز یکشنبه مورخ ۲۵/۸/۹۹ آغاز خواهد شد.
  • کلاسها مجازی و از طریق سیستم adobe connect انجام خواهد شد. لینک کلاسها در سایت دانشکده قسمت کلاسهای مجازی موجود است.
  • برنامه آموزشی کلاسها در مقاطع مختلف به پیوست موجود است.
  • از این پس اطلاعیه های آموزشی، مالی و فرهنگی را از کانال اطلاع رسانی دانشکده پیگیری نمایید.

کانال اطلاع رسانی در پیامرسان ایتا

Information_osooldintehran@

با تشکر دانشکده اصول الدین تهران
برنامه فقه و حقوق
برنامه ارشد علوم قرآن و حديث –
برنامه دکتري علوم قرآن و حديث –
 برنامه شيعه شناسي –
برنامه علوم قرآن و حديث