قابل توجه پذیرفته شدگان دانشکده اصول الدین تهران

زمان انتخاب واحد اینترنتی دانشجویان ورودی جدید به تاریخ ۷ لغایت ۱۰ مهرماه تغییر یافت. فهرست واحدهای درسی در کانال “اطلاع رسانی دانشکده اصول الدین تهران” در فضای مجازی موجود است

آموزش دانشکده اصول­الدین تهران