مهلت ثبت نام وام دانشجویی تا اول بهمن تمدید شد

صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری مهلت ثبت نام وام های دانشجویی را اول بهمن ماه تمدید کرد.

این مهلت پیش از این تا ۱۵ دی ماه تمدید شده بود اما صندوق رفاه مجددادانشجویان  مهلت آخر برای ثبت نام را تا اول بهمن ماه آینده  اعلام کرد.

بنابر اعلام صندوق رفاه در حال حاضر نظر به پایداری شرایط خاص بیماری کرونا و به منظور رعایت حال تمام دانشجویان به ویژه دانشجویانِ جدیدالورود و محدود نبودن ِبهره مندی دانشجویان نوورود از وام ها، این مهلت در نظر گرفته شد.

برای حمایت بیشتر از دانشجویان مشمول دریافت وام ودیعه مسکن و بهره مندی حداکثری آنان از این وام همچنین کاهش مشکلات ناشی از مراجعه به بانک و معرفی ضامن، در نیمسال جاری وام ودیعه مسکن متاهلی از طریق صندوق رفاه پرداخت خواهد شد.

در آیین نامه اعطای وام های دانشجویی آمده است که به دانشجویان ورودی جدید در نیمسال اول تحصیل بدون احتساب معدل وام اختصاص می یابد.