گزارش تصویری از مجمع خیرین دانشکده اصول الدین

به یمن و برکت ماه ذی حجه و به منظور ارائه  گزارش فعالیت های دانشکده اصول الدین که یادگار ماندگار ، حضرت علامه عسکری (ره) می باشد نشستی با حضور نیک اندیشان و فرهنگ دوستان معزز برگزار گردید