معاونت اداری و مالی دانشکده اصول الدین جناب اقای دکتر گلرو

سوابق کاری و مشخصات فردی

مشخصات فردی:

نام ونام خانوادگي: محمدرضا گلرو

سن: ۴۸ سال

تاريخ تولد: ۱۳۵۰

محل تولد: بيرجند

مليت: ايراني

وضعيت تاهل: متاهل و دارای دو فرزند

تلفن: ۰۹۱۲۱۵۹۶۶۱۰

ایمیل: rgolroo@gmail.com

سطوح تحصيلي:

ليسانس مهندسي صنايع، گرایش تكنولوژی صنعتي، دانشگاه صنعتي مالك اشتر

فوق ليسانس مديريت اجرايي گرایش مديريت استراتژيك، دانشگاه آزاد تهران مرکز

فوق ليسانس علوم سياسي، دانشگاه آزاد تهران (علوم وتحقيقات) ناتمام به علت پذيرش همزمان در مقطع دکتری روابط

دکتری مديريت بحران، پژوهشگاه مديريت بحران (مستقر در دانشگاه اصفهان)

دکتری روابط بين الملل، دانشگاه آزاد تهران مرکز (درحال تحصيل)

آخرين وضعيت استخدامي:

کارمند رسمي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي

مشاغل مديريتي تصدی شده

  1. مديربرنامه ريزي و كنترل پروژهگروه پژوهشي الكترواپتيك از پژوهشكده خودرو وتجهيزات سازمان صنايع دفاع –تا خرداد ۷۷
  2. مديربرنامه ريزي و كنترل پروژه صنايع الغدير از گروه خودرو وتجهيزات سازمان صنايع دفاع از خرداد ۷۷ تا آبان ۸۰
  3. جانشين مديرعامل و مدير بخش مشاوره سيستم هاي كيفيتمركزمشاوره و آموزش كيفيت سازمان صنايع هوافضا از آبان ۸۰ تا دي ۸۴
  4. مديرآموزش مركزمشاوره و آموزش كيفيت سازمان صنايع هوافضا دي ماه ۸۴ تا ارديبهشت ۸۶
  5. نماينده سازمان صنايع هوافضا در امور تعالي و كيفيت (مديريت تحقيق و توسعه كيفيت) ارديبهشت ۸۶ تا مرداد ۸۶
  6. مدير بهره وري و تحول اداري، وزارت كار و امور اجتماعي، مرداد ۸۶ تا شهريور ۸۷
  7. مشاور وزير ورييس مركز نوسازي، تحول اداري و بودجه وزارت كار و امور اجتماعي شهريور ۸۷ تا بهمن ۸۹
  8. معاون استاندار خراسان جنوبي (توسعه مديريت ومنايع انساني) بهمن ۸۹ تا بهمن ۹۲
  9. معاون اجرايي و برنامه ريزي مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامی خرداد ۹۳ تا خرداد ۹۶
  10. معاون توسعه، پشتيباني و منابع دانشگاه مذاهب اسلامي خرداد ۹۶ بهمن ۹۷

سايرمشاغل تصدی شده (پاره وقت)

ناظر طرحهاي پژوهشي در معاونت تحقيقات موسسه آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي

مدرس و ارزياب ارشد تعالي سازماني در معاونت استانداردسازي موسسه آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي

مشاور مديرعامل پژوهشگاه الكترونيك ايران (شركت صاايران)

نايب رئيس هيات مديره شركت ايران ياسا تاير غيرموظف (صندوق بازنشستگي كشوري)

عضو هيات موسس منطقه ويژه اقتصادي بيرجند

مشاور اقتصادي استاندار خراسان جنوبي

رئيس هيات كوه نوردي و صعودهاي ورزشي استان خراسان جنوبي

رييس هيات تخلفات اداري استانداري خراسان جنوبي

نايب رئيس هيات مديره سازمان خير اسلامی

رئيس هيات مديره خبرگزاري تقريب

رئيس دبيرخانه توسعه علوم و فناوري کشورهاي اسلامی

عضو ميز نخبگان خراسان جنوبي در مجمع تشخيص مصلحت نظام

عضو هيات امنا دانشگاه مذاهب اسلامی

مسئوليت در کنفرانس ها:

رئيس ستاد اجرايي اولين کنفرانس بين المللي علماي مقاومت (منجر به تاسيس اتحاديه علماي مقاومت)

رئيس ستاد اجرايي دومين کنفرانس بين المللي علماي مقاومت

رئيس ستاد اجرايي بيست و هشتمين کنفرانس بين المللي وحدت اسلامی

رئيس ستاد اجرايي سومين کنفرانس بين المللي علماي مقاومت

رئيس ستاد اجرايي بيست ونهمين کنفرانس بين المللي وحدت اسلامی

رئيس اولين کنفرانس بين المللي علوم وفناوري کشورهاي اسلامی

رئيس ستاد اجرايي کنفرانس بين المللي وحدت اسلامی مسكو

رئيس ستاد اجرايي سي امين کنفرانس بين المللي وحدت اسلامی تهران

برخي از عناوين کسب شده

ارزياب ارشد جايزه کيفيت DQA

مدرس پاره وقت دانشگاه آزاد اسلامي و دانشگاه جامع علمي وکاربردي

سرمميز سيستم هاي مديريت کيفيت (۲۰۰۰ISO9001 ) ثبت شده در IRCA

سرمميز سيستم هاي مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي (۲۰۰۷OHSAS18001) ثبت شده در IRCA

سرمميز سيستم هاي مديريت جنبه هاي زيست محيطي(۲۰۰۴ISO14001 ) ثبت شده در IRCA

مدرس دوره هاي مديريت کفيت و مدلهاي تعالي سازماني: مورد تاييد موسسه آموزشي وتحقيقاتي صنايع دفاعي

مدرس دوره هاي مديريت کفيت و مدلهاي تعالي سازماني: مورد تاييد موسسات بين المللي صدور گواهينامه سيستمهاي مديريتي (مانند BV)

مدرس دوره هاي مديريت تحول: مورد تاييد موسسه کار و تامين اجتماعي

برخي از عضويت ها:

عضو کميته فناوري اطلاعات(ICT) وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

عضو انجمن ملي بهره وري

عضو انجمن ملي توسعه منابع انساني

عضو بنياد توانمندسازي منابع انساني

عضو بسيج دانش آموزي و کارکنان دولت

عضو شوراي تحول اداري وزارت کار و اموراجتماعي

عضو کميته ارتقا بهره وري وزارت کار و اموراجتماعي (دبير کميته و رئيس کارگروه تخصصي)

عضوکميته آموزش و بهسازي منابع انساني وزارت کار و اموراجتماعي (دبير کميته و رئيس کارگروه تخصصي)

عضو کميته مرکزي نظام پيشنهادات وزارت کار و امور اجتماعي

عضو کميته طرح تكريم ارباب رجوع

عضو (رئيس) کارگروه تشخيص صالحيت مشاوران حقوقي دستگاه هاي اجرايي خراسان جنوبي

عضو شوراي علمي نخبگان خراسان جنوبي

عضو (رئيس) کارگروه تخصصي پژوهش، فناوري و تحول اداري خراسان جنوبي

عضو کميته هماهنگي گسترش آموزش هاي علمي کاربردي در استان خراسان جنوبي

عضو علمي کميته مديران در همايش ملي مديريت فرآيند

سوابق تجربي ۱:

(فعاليت هاي مشاوره و نظارت و كنترل در حوزه هاي مديريت/مديريت كيفيت/تعالي سازماني)

مشاور سيستم مديريت كيفيت در صنايع دريايي شهيد درويشي بندرعباس

مشاور سيستم مديريت كيفيت در صنايع شهيد علم الهدي

مشاور سيستم مديريت كيفيت در معاونت بازرسي سازمان صنايع هوافضا

ناظر پروژه استقرار سيستم مديريت در كلينيك پزشكي سازمان اتكا

ناظر پروژه استقرار سيستم مديريت درصنايع شهيد نوري

ناظر پروژه استقرار سيستم مديريت در مدرسه راهنمايي عالمه

ناظر پروژه استقرار سيستم مديريت در صنايع نصر

ناظر پروژه استقرار سيستم مديريت در صنايع هوايي قدس

ناظر پروژه استقرار سيستم مديريت در شركت ساختماني ايستافر

ناظر پروژه استقرار سيستم مديريت در صنايع دريايي شهيد تمجيدي

ناظر پروژه استقرار سيستم مديريت در صنايع انصارالمهدي

ناظر پروژه استقرار سيستم مديريت در گروه صنايع يامهدي (عج)

ناظر پروژه استقرار سيستم مديريت در صنايع شهيد باكري

ناظر پروژه استقرار سيستم مديريت در صنايع شهيد رحيمي

مشاور سيستم مديريت يك پارچه (IMS) در موسسه ويژه شهيد رجايي مجري سازه هاي فوالدي

مشاور سيستم مديريت يك پارچه(IMS) در شركت سوربن شمال

مشاور تعالي سازماني در شركت آب وفاضالب شرق استان تهران

مشاور سيستم مديريت يك پارچه (IMS) در موسسه راه ساحل مجري اسكله پارس جنوبي وابسته به قرب نوح (ع)

مشاور سيستم مديريت كيفيت در شركت پايندان (مجري خطوط لوله و مخازن نفت وگاز)

مشاور تعالي سازماني در شركت گاز استان مازندران

مشاور تعالي سازماني در صنايع مهمات سازي اصفهان

مشاور سيستم مديريت كيفيت در موسسه سازه هاي فضايي (وابسته به قرارگاه خاتم الانبيا)

مشاور سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي در شركت رجا شيمي (سازمان صنايع دفاع)

مشاور تعالي سازماني صنايع الغدير (سازمان صنايع دفاع)

مشاور تعالي سازماني و سيستم مديريت كيفيت در سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح

مشاور سيستم مديريت يك پارچه (IMS) در معاونت عمران موسسه ويژه شهيد رجايي از قرارگاه خاتم االنبيا

مشاور پروژه مطالعاتي طراحي سيستم اولويت بندي پروژه ها در اداره كل خدمات ايستگاهي شركت رجا

سوابق تجربي ۲:

(فعاليت هاي مميزي و ارزيابي در حوزه هاي مديريت و مديريت كيفيت و تعالي سازمانی)

سرمميز سيستم مديريت كيفيت و نظام كاليبراسيون در مركز مميزي كيفيت (وابسته به سازمان صنايع هوافضا) انجام ۷۰ مورد مميزي در سطح سازمان هوافضا (۸۵ نفر روز مميزي)

سرمميز سيستم هاي كيفيت و ايمني وبهداشت حرفه اي در موسسه بين المللي صدور گواهي نامه سيستم هاي مديريتي(BV) انجام بيش از ۲۵۰ مورد (بيش از ۳۱۰ نفر روز مميزي)

ارزياب ارشد جايزه كيفيت در جايزه كيفيت وزارت دفاع (موسسه آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي)

انجام ارزيابي صنايع شركت كننده در فرآيند جايزه كيفيت دفاع (صنايع هفتم تير اصفهان، صنايع بعثت قم، صنايع متالورژي خراسان، صنايع مهمات سازي اصفهان، صنايع هوايي قدس شركت پارس گرما، صنايع هواپيما سازي ايران، هسا)

مقالات / پژوهش:

تدوين نظامه كاليبراسيون سازمان صنايع هوافضا ويرايش: ۰۲

معيارهاي پذيرش نرم افزار در IT براساس استانداردISO 9026

بررسي اثر سبك مديريت مشاركتي بربهره وري سازمان

اصول و مفاهيم ارتباط با مشتري

بررسي راههاي شناسايي نقاط قوت وضعف سازمانها

طراحي سيستم اعتبارسنجي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور

بررسي و عارضه يابي طرح بنگاه هاي زودبازده با رويكرد مطالعه VC

ترجمه و تاليف كتاب داشبرد مديريت بحران

ترجمه و تاليف كتاب بحران اقتصادي بخش اول بحران كسب وكار (در دست اقدام)

دوره های آموزشي گذرانده شده:

آشنايي با اصول ومفاهيم استاندارد ایزو ۹۰۰۰ (ويرايش ۹۴) (به مدت ۷۲ ساعت)

مستندسازي براساس استاندارد ایزو ۹۰۰۰ (به مدت ۵۰ ساعت)

آشنايي با اصول ومفاهيم استاندارد ایزو ۹۰۰۰ (ويرايش۲۰۰۰) به مدت ۳۲ ساعت

مميزي داخلي براساس استاندارد ایزو ۹۰۰۰ (ویرایش ۲۰۰۰) به مدت ۱۶ ساعت

سرمميزي ایزو ۹۰۰۱ ثبت شده درIATCA& IRCA  به مدت ۴۰ ساعت

بازآموزي مميزي داخلي براساس استاندارد ایزو ۹۰۰۰ (ویرایش ۲۰۰۰) به مدت ۸ ساعت

تحليل حالات خرابي و اثرات آن FMEA به مدت ۱۶ ساعت

كنترل آماري فرآيند SPC به مدت ۱۶ ساعت

فرآيندتاييد قطعه توليدي PPAP به مدت ۸ ساعت

طرح ريزي پيشاپيش كيفيت محصول(APQP) به مدت ۱۶ ساعت

الگوبرداري سيستماتيك BM به مدت ۱۶ ساعت

هزينه يابي كيفيت COQ به مدت ۱۶ ساعت

تحليل سيستم هاي اندازه گيري MSA به مدت ۱۶ ساعت

آشنايي با استاندارد Guide62 ISOبه مدت ۱۶ ساعت

اصول ومفاهيم كاليبراسيون به مدت ۱۶ ساعت

اصول ومفاهيم فابليت اطمينان به مدت ۱۶ ساعت

اصول ومفاهيم مديريت كيفيت به مدت ۱۶ ساعت

برپاسازي سيستم كيفيت به مدت ۱۶ ساعت

رويكرد سيستمي به مديريت واصول تحليل سيستم ها به مدت ۱۶ ساعت

اصطلاحات مديريت كيفيت به مدت ۱۶ ساعت

گسترش عملكرد كيفيت QFD به مدت ۱۶ ساعت

حل مسئله (PS) به مدت ۱۶ ساعت

اصول ومفاهيم مشتري گرايي به مدت ۸ ساعت

اندازه گيري رضايت مشتري CSM به مدت ۱۶ ساعت

آشنايي با اصول ومفاهيم استاندارد ایزو ۱۹۰۱۱ ویرایش ۲۰۰۲ به مدت ۸ ساعت

آشنايي با اصول ومفاهيم استاندارد ایزو ۱۰۰۱۲ ویرایش ۲۰۰۳ به مدت ۸ ساعت

بازآموزي اصول ومفاهيم استاندارد ۲۰۰۰ به مدت ۱۶ ساعت

آشنايي با اصول ومفاهيم استاندارد ۲۰۰۰ به مدت ۱۶ ساعت

بازآموزي مميزي داخلي براساس استاندارد به مدت ۱۶ ساعت

كارگروهي به مدت ۱۶ ساعت

هفت ابزار آماري به مدت ۱۶ ساعت

تحليل فاصله به مدت ۸ ساعت

مديريت فرآيند به مدت ۸ ساعت

اصول ومفاهيم مديريت پروژه به مدت ۸ ساعت

مدل تعالي سازمانيEFQM  به مدت ۱۶ ساعت

آشنايي با اصول ومفاهيم استاندارد ایزو ۱۴۰۰۰ ویرایش ۲۰۰۴ به مدت ۸ ساعت

دوره تربيت ارزياب براساس مدلEFQM  و جايزه كيفيت دفاعي به مدت ۵۰ ساعت

مديريت دانش به مدت ۱۶ ساعت

كارت ارزيابي متوازن (BSC) به مدت ۸ ساعت

مديريت استراتژيك به مدت ۲۴ ساعت

سرمميزي سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي ۱۸۰۰۰ OHSAS ثبت شده درIRCA  به مدت ۴۰ ساعت

سمينار آشنايي با OHSAS18000:2007 و ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۰۸ به مدت ۸ ساعت

سمينار آشنايي با قانون خدمات كشوري به مدت ۸ ساعت

دوره آموزشي جامع بودجه ريزي عملياتي و مديريت شهري (كالج مديريت دولتي سنگاپور) به مدت ۱۰۰ ساعت

شرکت در بيش از ۵۰ سمينار تخصصي و ارائه سخنراني و برگزاري پنل و کارگاه آموزشي در داخل و خارج از کشور تدریس بيش از ۱۵ عنوان دوره آموزشي براي بيش از ۴۰ دستگاه اجرایي؛ صنعت و یا پژوهشکده و…