معاونت اداری مالی

معرفی

وظایف معاونت اداری و مالی

۱- اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور مالی، اداری و عمرانی دانشکده، مطابق با مصوبات مقررات وآئین‌نامه‌های مربوط

۲- رسیدگی به اهداف اجرایی دانشکده و هدایت و نظارت بر چگونگی گردش کارها و روشهای کاری مورد عمل در واحدهای مختلف به منظور ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای مربوط به واحدهای مختلف در راستای تحقق اهداف اجرایی دانشکده

۳- نظارت بر مصرف اعتبار تخصیصی به واحدهای مختلف بر اساس بودجه تفصیلی مصوب هیأت امناء و سایر قوانین و مقررات مالی مورد عمل دانشکده و ارائه گزارش به ریاست جهت طرح در هیأت امنای ذیربط

۴- تعیین وضعیت موجود دانشکده از طریق شناسایی نقاط قوت و تنگناها و مشکلات و فرصتها تهدیدات پیش رو جهت تعیین راهبردهای پیشنهادی در راستای ارتقا به وضعیت مطلوب

۵- ارائه گزارش‌های توجیهی لازم به رئیس دانشکده در خصوص وظایف مربوطه به واحدهای تحت نظر

۶- جمع‌آوری و تکمیل اطلاعات موردنیاز بر اساس طرح جامع دانشکده و برنامه‌ریزی و پیشنهاد بودجه سالیانه و انجام کلیه فعالیتهای لازم در جهت اجرای طرح‌‌های عمرانی دانشکده (اعم از پیمانی، امانی و …)

۷- انجام تعمیرات اساسی به مـنظور احیاء و نگهداری ساختمانها و تأسیسات موجود

۸- تشکیل کمیته تدوین روشهای اجرایی به منظور بهینه‌سازی سامانه تعاملات اداری بین واحدهای تابعه با همکاری سایر معاونتهای دانشکده

۹- استـقرار فرآیند شناسایی درآمدها و کنترل مناسب بر چرخه‌ مالی به منظور تهیه گزارشات مدیریتی مالی در جهت ایجاد انضباط مالی در بخشهای مختلف دانشکده

۱۰- تدوین روشهـای اجرایـی مناسب برای نگهداری و توسعه ابنیه و تجهیـزات به منظور حفظ و نگهداری از سرمایه‌های ملی دانشکده.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *