معاونت دانشجویی و فرهنگی

معرفی معاونت

وظایف معاونت فرهنگی دانشجویی

۱- اداره و نظارت برحسن اجرای کلیه امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده در سطوح دانشجویان وکارکنان، مطابق با مصوبات، مقررات و آئین‌نامه‌های مربوطه

۲- راه‌اندازی و مدیریت فرآیند مشاوره امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده در زمینه‌های تحصیلی، رفاهی، سلامت

۳- نظارت بر فعالیتهای مربوط به تسهیلات قابل ارائه به دانشجویان و برنامه‌های رفاهی آنان

۴- برنامه‌ریزی جهت مدیریت و ارتقای امور صنفی، رفاهی، بهداشتی و سلامت دانشجویان دانشکده

۵- رصد و ارزیابی وضعیت صنفی، رفاهی، بهداشتی و فرهنگی و سلامت دانشکده و ارائه گزارش به رئیس دانشکده

۶- زمینه‌سازی جهت مشارکت، همراهی و همدلی دانشجویان برای ارتقای وضعیت دانشکده

۷- تطبیق و اجرای سیاستهای راهبردی شورای عالی انقلاب فرهنگی و ستادهای تعمیق و گسترش فرهنگ و مبانی اسلام در دستگاهها در حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی

۸- رصد وضعیت کلی فرهنگی، تربیتی، اجتماعی و سیاسی دانشکده و همچنین انجام مطالعات و پژوهشهای لازم با همکاری معاونت پژوهشی به منظور برنامه‌ریزی و سیاستگذاری فعالیتهای فرهنگی به منظورگسترش و تعمیق ارزشهای اسلامی ـ ایرانی ـ انقلابی در همه سطوح دانشکده و ارائه گزارش به شورای فرهنگی و اجتماعی دانشکده

۹- ایجاد ارتباط و همکاری هرچه بیشتر با مراکز،موسسات و نهادهای فکری، فرهنگی و انقلابی

۱۰- برنامه‌ریزی به منظور توسعه آموزشهای فرهنگی، سیاسی و اخلاقی از طریق برگزاری کلاسهای آموزشی و سمینارها و مجامع فرهنگی، فکری و سیاسی دانشگاهی با استفاده بهینه از توان موجود نهادهای اسلامی و انقلابی و نظارت بر آنها

۱۱- فراهم آوردن زمینه ترغیب عناصر دانشکده به منظور حضور در صحنه‌های مختلف علمی، سیاسی و فرهنگی جامعه

۱۲- اهتمام به ترویج فرهنگ گفتگو، نقد روشمند، آزاد اندیشی و گسترش زمینه ارتباط دانشگاهیان با صاحب نظران علمی، فرهنگی و سیاسی

۱۳- مدیریت محتوایی شورای فرهنگی و اجتماعی از طریق تسهیل در فرآیند تصویب طرحها، پیشنهاد برنامه‌های لازم و پیگیری وظایف محوله

۱۴- پیگیری ابلاغ مصوبات، مقررات و آیین‌نامه‌ها و اطلاع‌رسانی به واحدهای مرتبط در داخل یا خارج دانشکده، با هدف ایجاد هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای آنها و ارائه گزارش ارزیابی به شورای فرهنگی و اجتماعی دانشکده.

۱۵- ایجاد شورای صنفی دانشجویی در مراکز،از طریق برگزاری انتخابات دانشجویی به منظور تعیین نمایندگان دانشجویان جهت ارائه مطالبات و مشکلات آنان


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *