ورود به پنل کاربری

 

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1402
انتخاب واحد 23 الی 28 بهمن
انتخاب واحد متاخرین 1 الی 3 اسفند
شروع کلاس ها 30 بهمن
حذف و اضافه 8 الی 9 اسفند
حذف اضطراری 17 الی 18 خرداد
ارزشیابی  28 خرداد الی 2 تیر
پایان کلاس ها 1 تیر
امتحانات 3 الی 23 تیر