ورود به پنل کاربری

مهدی لطفی

مدیر کل حوزه ریاست 

شرح وظایف مدیرکل حوزه ریاست


1. هماهنگی و پیگیری امور اداري و دفتري رئيس عالی دانشکده در رابطه با ارتباطات داخلي، بين المللي و دانشکدهي
2. نظارت و پيگيري اموري كه از سوي رئيس عالی دانشکده ابلاغ گرديده است.
3. دريافت مكاتبات مراکز دانشکده جهت روئیت ریاست دانشکده و صدور ابلاغ كليه مكاتبات، دستورات و نظرات رئیس دانشکده به مراکزو مؤسسات و سازمان هاي خارج از دانشکده
4. نظارت بر تنظیم و تدوین صورتجلسات كه در محدوده تشكيلات حوزه رياست دانشکده تشكيل مي گردد.
5. تنظيم قرار ملاقات هاي ارباب رجوع و سایر مهمانان با رئيس دانشکده
6. انجام ارتباطات تلفني رئيس دانشکده
7. ارسال و دريافت نمابرهاي رئيس دانشکده
8. نظارت بر امور و فعالیت دبیرخانه حوزه ریاست  
9. نظارت بر امور داخلي دفتر رئیس و نيز تشريفات ميهمانان رئيس دانشکده  
10. ارزشيابي اوراق و سوابق راكد به منظور تشخيص و تعيين اوراق زايد قابل امحا بر اساس راهنمايي واحد دبیرخانه دفتر رياست
11. جمع آوري و طبقه بندي و تركيب، حذف و متحدالشكل ساختن فرم و جلوگيري از تهيه فرم هاي غير استاندارد تكراري و غير لازم دبیرخانه
12. انجام هماهنگی های مربوط به جلسات هیات رئیسه دانشکده
13. تعامل مؤثر با مرکز هیأت‌های ممیزه مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
14. نظارت بر کلیه امور مربوط به گزینش کارکنان  
15. تنظیم وقت، برنامه‌ریزی و هماهنگی جهت انجام امور میزبانی جلسات هیأت رییسه، شوراها و کمیته‌های مربوطه در دفتر رییس دانشکده
16. تهیه پیش‌نویس نامه‌ها، دستورها، مصوبات، دعوتنامه‌ها، قراردادها و گزارش‌ها طبق نظر رییس دانشکده
17. پاسخگویی و راهنمایی تلفنی و حضوری به مراجعین (پرسنل، مهمانان و دانشجویان)