سیّد محمّد باقر برقعی مدرّس

   

   

  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

   

  کارشناسی ارشد زبانشناسی

  مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور تهران

   

  عنوان پایان نامه:

  بررسی ساخت اطلاع در ترجمه­ی انگلیسی قرآن کریم

   

  دکترای زبانشناسی

  واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسلامی

   

  عنوان پایان نامه:

  بررسی نوای معنایی در ترجمه­ی قرآن کریم

   

   

  ایمیل

  education@osool.ac.ir

   

  تالیف مقاله:

  ۱.        بررسی ساخت اطلاع در ترجمه انگلیسی قرآن کریم (فصلنامه قرآن و مطالعات زبان شناختی)

  ۲.        ترجمه قرآن کریم از منظر آرایش واژگانی ومعیار تحلیل گفتمانی ساخت اطلاع

  (فصلنامه مطالعات میان رشته ای ترجمه)

  ۳.        بررسی ترجمه ی استعارات قرآنی بر مبنای رویکردی تلفیقی

  (فصلنامه مطالعات میان رشته ای ترجمه)

  ۴.        نگاهی به ویژگی های سبک شناختی قرآن کریم (چاپ شده در فصلنامه علمی تخصصی ادبیات و هنر، آفرینه)

  ۵.        ترجمه ی استعارات قرآنی (تایید شده جهت چاپ در فصلنامه علمی تخصصی ادبیات و هنر، آفرینه)

  ۶.      Psychological and Spiritual Effects of Intimacy with the Holy Quran, 28th International Competition of the Holy Quran, Tehran, 2011.

  ۷.      Analysis of theme-rheme arrangement in English Translation of the holy Quran, The first International Conference of Interdisciplinary Studies of Translation, Mashhad, Iran, 2013.

  ۸.        نقد نشانه شناختی فیلم رسوایی (چاپ شده در فصلنامه علمی تخصصی ادبیات و هنر، آفرینه)

  ۹.        معناشناسی قرآنی ایزوتسو (چاپ شده در فصلنامه علمی تخصصی ادبیات و هنر، آفرینه)

  ۱۰.     نقد پساساختگرایانه فیلم: مطالعه ی موردی تلقین، کی پکس، درباره ی الی و آلزایمر (فصلنامه علمی تخصصی ادبیات و هنر، آفرینه)

  ۱۱.     هبوط آمریکا در گرداب خردناپذیری (ماهنامه سیاحت غرب، مرکز پژوهشهای صدا و سیمای جمهوری اسلامی، آذرودی ۱۳۹۲، سال یازدهم- شماره ۱۲۴ و ۱۲۵)

  ۱۲.     سبک شناسی و روایت شناسی قرآن کریم  (دومین کنفرانس قرآن و معرفت شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، بهمن ۱۳۹۵)

  ۱۳.     ترجمه و گذر از معنا (فصلنامه علمی تخصصی صنعت ترجمه، ۱۳۹۵)

  ۱۴.     نقش استفاده از تصویر در آموزش زبان فارسی بر میزان یادگیری زبان آموزان، مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی واکاوی منابع آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، مهرماه ۱۳۹۵ (ISC).

  ۱۵.     ترجمه های قرآن (فصلنامه

   علمی تخصصی صنعت ترجمه، سال سوم، شماره ی هفتم، ۱۳۹۶)

  ۱۶.     ترجمه ی متون دینی (فصلنامه علمی تخصصی صنعت ترجمه، سال سوم، شماره ی هشتم، ۱۳۹۷)

  سایر مقالات:

   

  ترجمه و گذر از معنا (چاپ شده در گویه، ۱۳۸۷)

  بررسی عناوین شغلی و دیوانی در متن اصلی و ترجمه ی کارنامه ی اردشیر بابکان

  (قابل بازیابی در:http://zabanshenasi88.blogfa.com/post-22.aspx)

  نقد کتاب “دستور زبان فارسی از دیدگاه رده شناسی” نوشته ی شهرزاد ماهوتیان، ترجمه سید مهدی سمایی

  (قابل بازیابی در:http://www.zabanshenasi88.blogfa.com/post-11.aspx)

  Reinterpretation of Meaning-Based Theory of Translation Based on the Different Functions of Language in Different Types of texts, 2008, Available at:http://kargahetarjome.blogfa.com/post/3

  روش های تحقیق در تحلیل گفتمان (قابل بازیابی در:http://www.zabanshenasi88.blogfa.com)

  تالیف کتاب:

   

  ۱.        زبان شناسی و تبلیغات، انتشارات ارمغان.

  ۲.        زبان شناسی و برند، انتشارات ارمغان.

  ۳.        زبان انگلیسی عمومی، همراه با گروه نویسندگان (در نوبت چاپ)

  ۴.        مجموعه کتابهای آموزش مکالمه انگلیسی (۴ جلد) Talk to Learn

   English (Intro, 1, 2, 3)، مرکز زبان دانشگاه مذاهب اسلامی.

  ۵.        ساخت اطلاع در ترجمه قرآن کریم، انتشارات علمی فرهنگی (در نوبت چاپ)

  ۶.        مجموعه کتابهای آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان (۷ جلد) با عنوان صحبت کنید تا فارسی بیاموزید، مرکز زبان دانشگاه مذاهب اسلامی.

  ۷.        فعالیت دینی در فضای مجازی: ضرورت ها و ظرفیت ها، پژوهشگاه فقه نظام (در نوبت چاپ)

  ۸.        نشانه شناسی اجتماعی در آموزش زبان فارسی، منتشران اندیشه، ۱۳۹۷.

  ۹.        اصالت نهج البلاغه، انتشارات میراث شرق، بنیاد علمی فرهنگی دارالحکمه کانادا، زیرنظر: سیدمحمدباقر برقعی‌مدرس، ۱۳۹۶.

  * سوابق تدریس در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی:

  دانشگاه مفید (ره)

  زبان عمومی و زبان پیش دانشگاهی – ۲۴ واحد -سال تحصیلی ۹۰-۸۹

  معرفی به استاد-۸ واحد – سال تحصیلی ۹۰-۸۹

  دانشگاه شهاب دانش

  زبان عمومی – ۳ واحد – سال تحصیلی ۹۰-۸۹

  زبان عمومی – ۶ واحد – سال تحصیلی ۹۱-۹۰

  دانشگاه صنعتی قم

  زبان عمومی – ۶ واحد – سال تحصیلی ۹۱-۹۰

  موسسه­ی آموزشی پژوهشی در راه حق

  زبان عمومی کارشناسی ارشد رشته شیعه شناسی– ۶ واحد – سال تحصیلی ۹۰-۸۹

  زبان عمومی کارشناسی ارشد رشته شیعه شناسی– ۶ واحد –نیم سال اول سال تحصیلی ۹۱-۹۰

  زبان عمومی و تخصصی کارشناسی ارشد رشته شیعه شناسی– ۹ واحد – نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۱-۹۰

  دانشگاه علمی کاربردی امور مالیاتی

  زبان عمومی – ۶ واحد – سال تحصیلی ۹۰-۸۹

  زبان عمومی – ۶ واحد – سال تحصیلی ۹۱-۹۰

  مرکز آموزش زبان حوزه علمیه قم

  به صورت مداوم از ابتدای ۸۹ تا کنون

  دوره ی تخصصی تربیت مترجم، سال ۱۳۹۲

  دانشکده ی علوم حدیث

  ترجمه متون اسلامی- سال تحصیلی ۹۰-۹۱

  دانشگاه علمی کاربردی هلال احمر

  اصول و روش ترجمه ۲ واحد –نیم سال اول سال تحصیلی ۹۱-۹۲

  بررسی مقابله ای ساخت جمله ۲ واحد – نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۱-۹۲

  بررسی مقابله ای ساخت جمله ۲ واحد – نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۱-۹۲

  آواشناسی زبان انگلیسی ۲ واحد – نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۱-۹۲

  آواشناسی زبان انگلیسی ۲ واحد – نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۱-۹۲

  دستور زبان انگلیسی ۲ واحد – نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۱-۹۲

  دستور زبان انگلیسی ۲ واحد – نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۱-۹۲

  ترجمه عملی – ۴ واحد –نیم سال تابستان – سال تحصیلی ۹۱-۹۲

  آواشناسی زبان انگلیسی ۲ واحد – نیم سال اول سال تحصیلی ۹۲-۹۳

  آواشناسی زبان انگلیسی ۲ واحد – نیم سال اول سال تحصیلی ۹۲-۹۳

  واژه شناسی زبان انگلیسی ۲ واحد – نیم سال اول سال تحصیلی ۹۲-۹۳

  واژه شناسی زبان انگلیسی ۲ واحد – نیم سال اول سال تحصیلی ۹۲-۹۳

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

  زبان پیش دانشگاهی- ۴ واحد– نیم سال اول سال تحصیلی ۹۲-۹۱

  زبان عمومی ۳ واحد – نیم سال اول سال تحصیلی ۹۲-۹۱

  زبان تخصصی علوم تربیتی ۲ واحد – نیم سال دوم تحصیلی ۹۱-۹۲

  زبان عمومی ۲ واحد – نیم سال دوم تحصیلی ۹۱-۹۲

  زبان فنی ۴ واحد –نیم سال دوم تحصیلی ۹۱-۹۲

  کلیات زبان شناسی ۲ واحد-نیم سال دوم تحصیلی ۹۲-۹۳

  گفت و شنود ۲ واحد-نیم سال دوم تحصیلی ۹۲-۹۳

  زبان شناسی مقابله ای و تجزیه و تحلیل خطا-نیم سال اول سال تحصیلی ۹۳-۹۴

  دستور زبان -نیم سال اول سال تحصیلی ۹۳-۹۴

  زبان خارجی-نیم سال اول سال تحصیلی ۹۳-۹۴

  زبان شناسی مقابله ای و تجزیه و تحلیل خطا- نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۳-۹۴

  دستور زبان -نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۳-۹۴

  زبان شناسی مقابله ای و تجزیه و تحلیل خطا- نیم سال اول سال تحصیلی ۹۴-۹۵

  دستور زبان -نیم سال اول سال تحصیلی ۹۴-۹۵

  روان شناسی زبان- نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۴-۹۵

  زبان شناسی مقابله ای و تجزیه و تحلیل خطا- نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۴-۹۵

  کلیات زبان شناسی، نیم سال اول سال تحصیلی ۹۵-۹۶

  دستور نگارش انگلیسی، نیم سال اول سال تحصیلی ۹۵-۹۶

  بیان شفاهی داستان انگلیسی، نیم سال اول سال تحصیلی ۹۵-۹۶

  روان شناسی زبان- نیم سال اول سال تحصیلی ۹۵-۹۶

  زبان شناسی مقابله ای و تجزیه و تحلیل خطا- نیم سال اول سال تحصیلی ۹۵-۹۶

  روان شناسی زبان- نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۵-۹۶

  زبان انگلیسی رشته معماری – ۴ واحد – نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۵-۹۶

  روان شناسی زبان- نیم سال اول سال تحصیلی ۹۶-۹۷

  موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)

  زبان عمومی ۸ واحد- نیم سال اول سال تحصیلی ۹۱-۹۲

  زبان عمومی ۱۲ واحد – نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۱-۹۲

  زبان عمومی- ۶ واحد – نیم سال اول سال تحصیلی ۹۲-۹۳

  زبان عمومی- ۱۶ واحد – نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۲-۹۳

  زبان عمومی – ۱۶ واحد – نیم سال اول سال تحصیلی ۹۳-۹۴

  زبان تخصصی ارشد-  ۲ واحد – علوم قرآنی– نیم سال اول سال تحصیلی ۹۳-۹۴

  زبان نیمه تخصصی ارشد – ۴ واحد –علوم تربیتی-فلسفه-علوم سیاسی – نیم سال اول سال تحصیلی ۹۳-۹۴

  زبان عمومی ۸ واحد– نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۳-۹۴

  زبان تخصصی ارشد علوم قرآنی – ۲ واحد – نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۳-۹۴

  زبان تخصصی ارشد روانشناسی– ۲ واحد – نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۳-۹۴

  زبان تخصصی ارشد علوم قرآنی – ۲ واحد – نیم سال اول سال تحصیلی ۹۴-۹۵

  زبان عمومی – ۴ واحد – نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۴-۹۵

  زبان انگلیسی ارشد- ۴ واحد-تابستان ۹۶

  دانشگاه علمی کاربردی شهید محلاتی

  زبان عمومی ۳ واحد – نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۱-۹۲

  زبان عمومی ۳ واحد – نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۱-۹۲

  زبان عمومی ۳ واحد – نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۱-۹۲

  زبان عمومی ۳ واحد – نیم سال اول سال تحصیلی ۹۲-۹۳

  زبان تخصصی مدیریت فرهنگی ۲ واحد – نیم سال اول سال تحصیلی ۹۲-۹۳

  دانشگاه پیام نور

  زبان عمومی – ۶ واحد –نیمسال اول سال تحصیلی ۹۱-۹۰

  زبان عمومی – ۶ واحد – نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۱-۹۰

  زبان عمومی- ۶ واحد – نیم سال اول سال تحصیلی ۹۲-۹۱

  زبان تخصصی فلسفه و الهیات – ۲ واحد – نیم سال اول سال تحصیلی ۹۲-۹۱

  آواشناسی زبان انگلیسی– نیم سال اول سال تحصیلی ۹۲-۹۱

  بررسی مقابله ای ساخت جمله ۲ واحد –  نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۱-۹۲

  آواشناسی زبان انگلیسی – ۲ واحد – نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۱-۹۲

  زبان عمومی – ۶ واحد – نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۱-۹۲

  آواشناسی زبان انگلیسی – ۲ واحد – نیم سال اول سال تحصیلی ۹۲-۹۳

  زبان عمومی – ۶ واحد – نیم سال اول سال تحصیلی ۹۲-۹۳

  کلیات زبان شناسی – ۲ واحد – نیم سال اول سال تحصیلی ۹۲-۹۳

  زبان تخصصی رشته ی جهانگردی – ۲ واحد – نیم سال اول سال تحصیلی ۹۲-۹۳

  زبان انگلیسی ۱ رشته ی جهانگردی – ۲ واحد – نیم سال اول سال تحصیلی ۹۲-۹۳

  زبان عمومی ۶ واحد – نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۲-۹۳

  کلیات زبان شناسی ۲ واحد – نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۲-۹۳

  آواشناسی زبان انگلیسی  ۲ واحد – نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۲-۹۳

  بررسی آثار ترجمه شده ی اسلامی ۲ واحد- نیم سال اول سال تحصیلی ۹۳-۹۴

  زبان عمومی ۱۰ واحد – نیم سال اول سال تحصیلی ۹۳-۹۴

  آواشناسی زبان انگلیسی ۲ واحد – نیم سال اول سال تحصیلی ۹۳-۹۴

  کلیات زبان شناسی ۲ واحد – نیم سال اول سال تحصیلی ۹۳-۹۴

  دستور و نگارش ۱- ۴ واحد– نیم سال اول سال تحصیلی ۹۳-۹۴

  ساخت زبان فارسی– نیم سال اول سال تحصیلی ۹۳-۹۴

  ترجمه انفرادی ۱– نیم سال اول سال تحصیلی ۹۳-۹۴

  ترجمه متون سیاسی– نیم سال اول سال تحصیلی ۹۳-۹۴

  ترجمه متون اقتصادی– نیم سال اول سال تحصیلی ۹۳-۹۴

  روش تحقیق ۱– نیم سال اول سال تحصیلی ۹۳-۹۴

  در آمدی بر ادبیات انگلیسی ۱– نیم سال اول سال تحصیلی ۹۳-۹۴

  بررسی مقابله ای ساخت جمله در زبان انگلیسی– نیم سال اول سال تحصیلی ۹۳-۹۴

  ترجمه پیشرفته ۲ –  نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۳-۹۴

  ترجمه متون ساده –  نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۳-۹۴

  کلیات زبان شناسی –  نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۳-۹۴

  آواشناسی انگلیسی –  نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۳-۹۴

  اصول و مبانی نظری ترجمه –  نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۳-۹۴

  بررسی آثار ترجمه شده اسلامی ۱ –  نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۳-۹۴

  واژه شناسی انگلیسی –  نیم سال اول سال تحصیلی ۹۴-۹۵

  آواشناسی انگلیسی –  نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۴-۹۵

  ترجمه پیشرفته ۲ –  نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۴-۹۵

  روانشناسی خواندن و نوشتن ارشد– کارشناسی ارشد- نیم سال اول سال تحصیلی ۹۴-۹۵

  روانشناسی خواندن و نوشتن ارشد–  کارشناسی ارشد- نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۴-۹۵

  واژه شناسی، کارشناسی ارشد–  نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۴-۹۵

  بررسی مقابله ای ساخت جمله در فارسی و انگلیسی – نیم سال اول سال تحصیلی ۹۵-۹۶

  واژه شناسی، کارشناسی– نیم سال اول سال تحصیلی ۹۵-۹۶

  واژه شناسی، کارشناسی ارشد – نیم سال اول سال تحصیلی ۹۵-۹۶

  آواشناسی انگلیسی، کارشناسی – نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۵-۹۶

  واژه شناسی، کارشناسی ارشد – نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۵-۹۶

  واژه شناسی، کارشناسی– نیم سال اول سال تحصیلی ۹۶-۹۷

  آواشناسی انگلیسی، کارشناسی – نیم سال اول سال تحصیلی ۹۶-۹۷

  واژه شناسی، کارشناسی– نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۶-۹۷

  آواشناسی انگلیسی، کارشناسی – نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۶-۹۷

  دانشگاه حضرت معصومه (ع)

  ترجمه ی پیشرفته – ۲ واحد – نیم سال اول سال تحصیلی ۹۲-۹۳

  ترجمه ی شفاهی ۳– ۲ واحد – نیم سال اول سال تحصیلی ۹۳-۹۴

  ترجمه ی متون اقتصادی – ۲ واحد – نیم سال اول سال تحصیلی ۹۳-۹۴

  ترجمه شفاهی ۲ –  ۲ واحد – نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۳-۹۴

  زبان تخصصی مدیریت – ۴ واحد – نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۳-۹۴

  زبان تخصصی فقه و حقوق– ۴ واحد – نیم سال اول سال تحصیلی ۹۵-۹۴

  ترجمه شفاهی ۲ –  ۲ واحد – نیم سال دوم سال تحصیلی  ۹۵-۹۴

  نامه نگاری-  ۲ واحد – نیم سال دوم سال تحصیلی  ۹۵-۹۴

  نامه نگاری-  ۲ واحد – نیم سال دوم سال تحصیلی  ۹۵-۹۴

  مقاله نویسی-  ۲ واحد – نیم سال دوم سال تحصیلی  ۹۵-۹۶

  نامه نگاری-  ۲ واحد – نیم سال دوم سال تحصیلی  ۹۵-۹۶

  اصول و روش ترجمه –  ۲ واحد – نیم سال اول سال تحصیلی  ۹۶-۹۷

  موسسه ی آموزش عالی پویش

  زبان عمومی – ۳ واحد –نیمسال اول سال تحصیلی۹۲-۹۳

  موسسه آموزش عالی طلوع مهر

  آواشناسی زبان انگلیسی – ۲ واحد – نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۲-۹۳

  کلیات زبان شناسی (۱) – ۲ واحد – نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۲-۹۳

  زبان تخصصی مدیریت – ۲ واحد –  نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۵-۹۴

  اصول و روش ترجمه- ۲ واحد – نیم سال اول سال تحصیلی ۹۵-۹۶

  ترجمه ی متون ساده- ۲ واحد- نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۵-۹۶

  اصول و مبانی نظری ترجمه – ۲ واحد- نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۵-۹۶

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد سما قم

  زبان جبرانی – ۲ واحد – نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۱-۹۲

  زبان جبرانی – ۲ واحد – نیمسال اول سال تحصیلی ۹۱-۹۲

  زبان عمومی – ۳ واحد-نیمسال اول سال تحصیلی۹۲-۹۳

  زبان عمومی – ۳ واحد-نیمسال اول سال تحصیلی۹۲-۹۳

  زبان عمومی – ۳ واحد-نیمسال اول سال تحصیلی۹۲-۹۳

  زبان تخصصی حسابداری – ۲ واحد- نیمسال اول سال تحصیلی۹۲-۹۳

  زبان جبرانی – ۲ واحد – نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۲-۹۳

  زبان جبرانی – ۲ واحد – نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۲-۹۳

  زبان تخصصی معماری – ۲ واحد – نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۲-۹۳

  زبان جبرانی – ۲ واحد – نیم سال اول سال تحصیلی ۹۳ – ۹۴

  زبان جبرانی– ۲ واحد – نیم سال اول سال تحصیلی ۹۳ – ۹۴

  زبان تخصصی کامپیوتر– ۲ واحد – نیم سال اول سال تحصیلی ۹۳ – ۹۴

  زبان تخصصی معماری– ۲ واحد – نیم سال اول سال تحصیلی ۹۳ – ۹۴

  دانشگاه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی

  زبان تخصصی معماری – ۲ واحد – نیمسال اول سال تحصیلی ۹۲-۹۳

  زبان عمومی – ۶ واحد – نیمسال اول سال تحصیلی ۹۲-۹۳

  موسسه آموزش عالی آزاد اکسین

  دوره آمادگی ارشد (نظریه های ترجمه)- ۲ واحد –نیمسال اول سال تحصیلی۹۲-۹۳

  دوره ی آمادگی ارشد (مهارت های ترجمه)- ۲ واحد –نیمسال اول سال تحصیلی۹۲-۹۳

  دانشگاه مجازی المصطفی (س)

  درآمدی بر جامعه شناسی- ارشد اخلاق اسلامی به زبان انگلیسی – نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۳-۹۴

  روانشناسی در اخلاق- ارشد اخلاق اسلامی به زبان انگلیسی –نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۳-۹۴

  فلسفه تعلیم و تربیت- ارشد اخلاق اسلامی به زبان انگلیسی –نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۳-۹۴

  نقد ترجمه های قرآن کریم- ارشد علوم قرآن و حدیث به زبان انگلیسی –نیم سال اول سال تحصیلی ۹۶-۹۷

  مفردات قرآن – ارشد علوم قرآن و حدیث به زبان انگلیسی –نیم سال اول سال تحصیلی ۹۶-۹۷

  نقد ترجمه های قرآن کریم- ارشد علوم قرآن و حدیث به زبان انگلیسی –نیم سال اول سال تحصیلی ۹۶-۹۷

  مفردات قرآن – ارشد علوم قرآن و حدیث به زبان انگلیسی –نیم سال اول سال تحصیلی ۹۶-۹۷

  دانشگاه معارف اسلامی

  زبان تخصصی ارشد – معارف اسلامی- ۲ واحد- نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۳-۹۴

  زبان نیمه تخصصی ارشد-  معارف اسلامی – ۲ واحد -نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۳-۹۴

  زبان تخصصی ارشد-  معارف اسلامی (با گرایش اخلاق اسلامی) – ۲ واحد -نیم سال اول سال تحصیلی ۹۴-۹۵

  زبان تخصصی ارشد-  معارف اسلامی (با گرایش متون و منابع اسلامی) – ۲ واحد -نیم سال اول سال تحصیلی ۹۴-۹۵

  زبان تخصصی ارشد-  معارف اسلامی (با گرایش اخلاق اسلامی) – ۲ واحد -نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۴-۹۵

  زبان تخصصی ارشد-  معارف اسلامی (با گرایش متون و منابع اسلامی) – ۲ واحد -نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۴-۹۵

  زبان تخصصی ارشد – معارف اسلامی (با گرایش متون و منابع اسلامی) – ۲ واحد-نیم سال اول سال تحصیلی ۹۵-۹۶

  زبان تخصصی ارشد – معارف اسلامی (با گرایش متون و منابع اسلامی) – ۲ واحد-نیم سال اول سال تحصیلی ۹۵-۹۶

  زبان تخصصی ارشد – معارف اسلامی (با گرایش متون و منابع اسلامی) – ۲ واحد-نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۵-۹۶

  زبان تخصصی ارشد – معارف اسلامی (با گرایش متون و منابع اسلامی) – ۲ واحد-نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۵-۹۶

  زبان تخصصی ارشد – معارف اسلامی (با گرایش متون و منابع اسلامی) – ۲ واحد-نیم سال اول سال تحصیلی ۹۶-۹۷

  زبان تخصصی ارشد – معارف اسلامی (با گرایش متون و منابع اسلامی) – ۲ واحد-نیم سال اول سال تحصیلی ۹۶-۹۷

  دانشگاه مذاهب اسلامی تهران

  زبان انگلیسی– علوم قرآنی – ۴ واحد-نیم سال اول سال تحصیلی ۹۶-۹۷

  زبان انگلیسی– فلسفه – ۴ واحد-نیم سال اول سال تحصیلی ۹۶-۹۷

  زبان انگلیسی– فقه و مبانی حقوق– ۴ واحد-نیم سال اول سال تحصیلی ۹۶-۹۷

  زبان انگلیسی– ادیان و مذاهب– ۴ واحد-نیم سال اول سال تحصیلی ۹۶-۹۷

  زبان تخصصی فقه و مبانی حقوق–۲ واحد-نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۶-۹۷

  زبان تخصصی ادیان و مذاهب–۲ واحد-نیم سال اول سال تحصیلی ۹۷-۹۸

  زبان تخصصی ارشد فلسفه–۲ واحد-نیم سال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۹

  زبان تخصصی فقه و مبانی حقوق–۲ واحد-نیم سال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۹

  زبان عمومی–۲ واحد-نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۹

  زبان عمومی–۸ واحد-نیم سال اول سال تحصیلی ۹۹-۱۴۰۰

  * تدریس در دوره های تخصصی زبان انگلیسی

  دوره ی اصول و فنون ترجمه

  موسسه ی جام جهان گستر

  ۳ دوره- سال تحصیلی۹۰- ۸۹

  دوره ی تربیت مترجم زبان انگلیسی

  زبانکده ی ملّی ایران

  ۳ دوره- سال تحصیلی ۹۰-۸۹ و ۹۱-۹۰

  دوره ی اصول و فنون ترجمه

  جهاد دانشگاهی استان قم

  سال تحصیلی ۹۰-۹۱

  دوره ی اصول و روش ترجمه

  دانشگاه هلال احمر

  سال تحصیلی ۹۱-۹۲

  دوره ی اصول و روش ترجمه

  مرکز آموزش زبان حوزه علمیه قم

  سال تحصیلی ۹۲-۹۳

  دوره ی تربیت مدرس زبان انگلیسی

  مرکز آموزش زبان حوزه علمیه قم

  سال تحصیلی ۹۲-۹۳

  آموزش زبان انگلیسی

  موسسه ی جام جهان گستر

  سال تحصیلی ۸۸-۸۷

  آموزش زبان انگلیسی

  زبانکده ی ملی ایران

  از ۸۷ تا ۹۱

  آموزش زبان انگلیسی

  آکادمی زبان گام برتر

  سال تحصیلی ۹۰-۹۱

  آموزش زبان انگلیسی

  جهاد دانشگاهی استان قم

  سال تحصیلی ۹۰-۹۱

  آموزش زبان انگلیسی

  آموزشگاه طنین

  سال تحصیلی ۹۱-۹۲

  آموزش زبان انگلیسی

  آموزشگاه شیوا

  سال تحصیلی ۹۱-۹۲

  آموزش زبان انگلیسی

  مجتمع آموزشی گفتمان

  سال تحصیلی ۹۳-۹۴

  تربیت مترجم زبان تخصصی

  مجتمع آموزشی گفتمان

  سال تحصیلی ۹۳-۹۴

  تربیت مدرس زبان انگلیسی

  مجتمع آموزشی گفتمان

  سال تحصیلی ۹۳-۹۴

  آموزش زبان انگلیسی

  مجتمع آموزشی گفتمان

  سال تحصیلی ۹۴-۹۵

  تربیت مترجم زبان تخصصی

  مجتمع آموزشی گفتمان

  سال تحصیلی ۹۴-۹۵

  تربیت مدرس زبان انگلیسی

  مجتمع آموزشی گفتمان

  سال تحصیلی ۹۴-۹۵

  تربیت مترجم زبان تخصصی

  مجتمع آموزشی گفتمان

  سال تحصیلی ۹۵-۹۶

  تربیت مدرس زبان انگلیسی

  مجتمع آموزشی گفتمان

  سال تحصیلی ۹۵-۹۶

  تربیت مترجم زبان انگلیسی

  موسسه ی آموزشی شایان

  سال تحصیلی ۹۵-۹۶

  دوره ی آمادگی آزمون تافل دکتری

  مرکز زبان حوزه

  سال تحصیلی ۹۵-۹۶

  دوره ی آمادگی آزمون تافل دکتری

  پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی

  سال تحصیلی ۹۵-۹۶

  تربیت مدرس زبان انگلیسی

  موسسه ی آموزشی شایان

  سال تحصیلی ۹۵-۹۶

  تربیت مترجم زبان انگلیسی

  انجمن صنفی مترجمان تهران

  سال تحصیلی ۹۵-۹۶

  تربیت مترجم زبان انگلیسی

  موسسه ی آموزشی ممتاز

  سال تحصیلی ۹۵-۹۶

  تربیت مدرس زبان انگلیسی

  موسسه ی آموزشی ممتاز

  سال تحصیلی ۹۶-۹۷

  تربیت مترجم زبان انگلیسی

  موسسه ی آموزشی ممتاز

  سال تحصیلی ۹۶-۹۷

  دوره تخصصی دستور زبان انگلیسی

  موسسه ی آموزشی ممتاز

  سال تحصیلی ۹۶-۹۷

  تربیت مترجم زبان انگلیسی

  انجمن صنفی مترجمان تهران

  سال تحصیلی ۹۶-۹۷

  تربیت مترجم تخصصی روانشناسی

  انجمن سبک زندگی

  سال تحصیلی ۹۶-۹۷

  تربیت مترجم زبان انگلیسی

  انجمن صنفی مترجمان تهران

  سال تحصیلی ۹۶-۹۷

  دوره ی آمادگی آزمون تافل

  مرکز زبان تهران

  سال تحصیلی ۹۶-۹۷

  تربیت مترجم تخصصی روانشناسی

  انجمن سبک زندگی

  سال تحصیلی ۹۶-۹۷

  دوره ی آمادگی آزمون تافل

  مرکز زبان تهران

  سال تحصیلی ۹۶-۹۷

  * کرسی های نقد، نظریه و ترویج:

  ارائه ی کرسی ترویجی با موضوع “نقش راهبردهای جدید کشف معنا در ارتقاء سواد رسانه ای”، پژوهشگاه فقه نظام، اردیبهشت ۹۶

  ناقدین: حجت الاسلام و المسلمین دکتر علیرضا قائمی نیا، رئیس پژوهشکده ی حکمت اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

  دکتر علی صفری، مدیر گروه زبان شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه حضرت معصومه (س)

  ارائه ی کرسی ترویجی با موضوع “نقش برنامه ریزی زبان در وحدت”، پژوهشگاه فقه نظام، تیرماه ۹۶

  ناقد: دکتر حمید اسحاقی، مدیر گروه زبان شناسی و رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم.

  * سخنرانی در همایش های علمی و کارگاه های آموزشی:

  حضور در پیش نشست “چارچوبهای درسنامه نویسی”، پژوهشگاه فقه نظام، ۱۳۹۶

  تدریس در کارگاه تحلیل گفتمان به دعوت مؤسسه‌ی پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی، ۱۳۹۶

  سخنرانی در هفته پژوهش در پژوهشگاه بین المللی المصطفی با عنوان “بایسته های ترجمه ی دینی”، جامعه المصطفی (س)، ۱۳۹۶

  سخنرانی در هفته ی پژوهش در نشست تخصصی تحلیل گفتمان با عنوان “توصیف گفتمان”، به دعوت دانشکده ی زبان های خارجی دانشگاه اصفهان، دانشگاه اصفهان، ۱۳۹۶

  حضور در نشست کانون اندیشه ی سینما به عنوان کارشناس نشانه شناسی، ۱۳۹۰

  تدریس در کارگاه آموزش زبان انگلیسی به روش ارتباطی به دعوت گروه زبان انگلیسی آموزش و پرورش با حضور دبیران زبان قم، ۱۳۹۲

  تدریس در کارگاه تحلیل گفتمان و آموزش زبان به دعوت گروه زبان انگلیسی آموزش و پرورش با حضور دبیران زبان قم، ۱۳۹۲

  سخنرانی در کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای ترجمه مشهد، ۱۳۹۲

  سخنرانی در دومین کنفرانس قرآن و معرفت شناسی، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، بهمن ۱۳۹۵

  تدریس در کارگاه آموزشی نقد زبانشناختی تئاتر، هشتمین جشنواره ی تئاتر سوره، تهران، بهمن ۱۳۹۵

  * فعالیت های هنری

  دوره ی آموزش نمایشنامه نویسی، مدرسه ی تئاتر آرین

  دوره ی آموزش کارگردانی نمایش، مدرسه ی تئاتر آرین

  دستیار کارگردان فیلم کوتاه تاریکخانه به کارگردانی حمیدرضا منتظری

  دستیار کارگردان فیلم کوتاه عادت عقربه ها به کارگردانی رضا نوروزی گهر

  بازی در فیلم کوتاه پانزده دقیقه در آب گرم بجوشانید به کارگردانی شیما حیدری

  بازی در فیلم کوتاه عادت عقربه ها به کارگردانی رضا نوروزی گهر

  نویسندگی در مطبوعات استانی و کشوری

  دبیر سرویس فرهنگ و هنر در مطبوعات استانی

  شرکت در نشست های کانون اندیشه سینما به عنوان کارشناس، حوزه ی هنری استان قم

  فعالیت کارگاهی تئاتر و نگارش نمایشنامه و فیلمنامه

  ترجمه و تالیف آثار مرتبط با حوزه ی هنر و ادبیات (چگونه یک نمایشنامه بنویسیم-واژگان جدید در نشانه شناسی فیلم/سبک شناسی کاربردی/توصیف گفتمان و …)

  * حضور در رسانه های سمعی و بصری

  حضور در مجموعه برنامه های زنده “مهربان” به عنوان کارشناس حوزه ی وحدت از شبکه قرآن سیما

  حضور در مجموعه برنامه های “درست مثل حقیقت” به عنوان کارشناس زبان شناسی و تحلیل گفتمان

  حضور در برنامه ی زنده ی “شبکه ی ما” به عنوان مترجم شفاهی در شبکه ی دوم سیما

  حضور در برنامه ی زنده به عنوان مترجم شفاهی در شبکه ی اول سیما

  حضور در برنامه ی زنده ی جشن میلاد پیامبر به عنوان مترجم شفاهی در شبکه ی پنجم سیما

  * سوابق اجرایی و علمی:

  مدیر کل روابط عمومی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

  عضو هیئت عامل خبرگزاری تقریب

  عضو شورای معاونین مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

  مدیرکل روابط عمومی و بین الملل دانشکده اصول دین

  عضو کمیته رسانه کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی

  مدیر گروه ترجمه کنگره ی بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی

  عضو هیئت مدیره انجمن صنفی مترجمان تهران

  ریاست مجموعه ی آموزشی مرکز زبان تهران

  مسئول گروه ترجمه کنفرانس بین المللی مهدویت

  مدیر کل آموزشهای آزاد و مجازی دانشگاه مذاهب اسلامی تهران

  عضو علمی مرکز تحقیقات استراتژیک اسلامی

  عضو هیئت داوران فصلنامه ی علمی پژوهشی ذهن

  دبیر گروه علمی منطق دلالت، پژوهشگاه فقه نظام

  همکاری در بخش ترجمه فارسی به انگلیسی با فصلنامه ی رساله التقریب

  عضو هیئت داوران فصلنامه ی علمی پژوهشی زبان شناسی اجتماعی

  همکاری در بخش ترجمه فارسی به انگلیسی با فصلنامه ی فقه مقارن

  حضور در برنامه های مختلف تلویزیونی به عنوان کارشناس و مترجم همزمان و شفاهی در شبکه های ۱-۲-۵ و جام جم و رادیو جوان و رادیو فرهنگ

  مترجم شفاهی ​سمینار بین‎المللی شاخص های تمدن نوین اسلامی

  همکاری در بخش ترجمه فارسی به انگلیسی با فصلنامه ی مطالعات تقریبی

  قائم مقام سردبیر و مدیر اجرایی فصلنامه ی علمی ترویجی رساله التقریب

  مترجم همزمان و مترجم شفاهی در مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

  عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات تقریبی

  مترجم همزمان و مترجم شفاهی در کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی

  مسئول دپارتمان آموزشهای تخصصی موسسه ی آموزشی شایان

  همکاری در بخش ترجمه فارسی به انگلیسی با فصلنامه ی مطالعات تقریبی

  حضور در برنامه های مختلف صدا و سیما به عنوان کارشناسی زبان شناسی، نشانه شناسی و تحلیل گفتمان

  مترجم همزمان و مترجم شفاهی در اجلاس هم اندیشی دانشمندان ایران، هند و موریتانی، پژوهشگاه مطالعات تقریبی

  مسئول بخش انگلیسی و ناظر کیفی رادیو المصطفی، جامعه المصطفی

  مترجم شفاهی مرکز آموزشهای کوتاه مدت و فرصتهای مطالعاتی، جامعه المصطفی

  عضو هیئت علمی پژوهشی مرکز زبان، زبان شناسی و ترجمه ی پژوهشگاه مطالعات تقریبی

  دبیر گروه پژوهشی قرآن و مطالعات زبان شناختی در دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

  مدیر اجرایی فصلنامه ی علمی پژوهشی قرآن و مطالعات زبان شناختی

  مسئول ترجمه ی شفاهی جشنواره ی بین المللی شعر رسول مهربانی

  مدیر آموزشی آکادمی زبان های خارجی گام برتر

  مدیر آموزشی مجتمع آموزشی گفتمان

  عضو گروه پژوهشی نقد، ترجمه و تالیف در دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

  فعالیت پژوهشی در پژوهشکده ی دانشنامه نگاری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

  همکاری در بخش ترجمه فارسی به انگلیسی با فصلنامه ی قرآن و مطالعات عرفانی

  همکاری در بخش ترجمه فارسی به انگلیسی با فصلنامه ی آیین سلوک

  همکاری در بخش ترجمه با مرکز آموزش زبان حوزه علمیه

  همکاری در بخش ترجمه با گروههای علمی جامعه المصطفی

  همکاری در بخش ترجمه با پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

  مدیر علمی موسسه ی آموزشی ممتاز

  همکاری در بخش ترجمه با سازمان اوقاف و امور خیریه در مسابقات بین المللی قرآن کریم

  همکاری در بخش ترجمه با موسسات اسلامی و موسسات وابسته به حوزه علمیه

  همکاری در بخش ترجمه ی سرفصل ها و درسنامه های تالیفی دانشکده ی مجازی جامعه المصطفی از فارسی به انگلیسی

  عضو گروه علمی مطالعات قرآنی به زبان انگلیسی، دانشکده مجازی جامعه المصطفی العالمیه

  مدیر علمی موسسه آموزشی شایان

  ترجمه همزمان کنفرانس بین المللی حقوق ادیان، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

  آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از میدان ولیعصر (عج)، کوچه شهید فخاری، پلاک 21.

  تلفن:88934036-021

  نامه: info@osool.ac.ir

  © کلیه حقوق این تارنما متعلق به دانشکده اصول دین می‌باشد

  طراحی سایت و سئو توسط آژانس امین