ورود به پنل کاربری

مدیر امور عمومی و پشتیبانی

جناب آقای ...


معرفی و شرح وظایف مدیر امور عمومی و پشتیبانی

 

1- انجام کلیه امور پشتیبانی و خدماتی مرکز و ارائه آن به واحدهای مختلف

2-  انجام امور تدارکات و تامین وسایل و تجهیزات مورد نیاز واحدهای مختلف در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه

3- انجام تدارکات لازم جهت تامین سوخت، آب و برق، حفظ وسایل و تجهیزات دستگاههای تاسیساتی، حرارتی و ارتباطی

4- تهیه و تنظیم و نگهداری دفاتر کالا و اسناد خرید

5- انبار داری و تهیه و تنظیم دفاتر و اسناد انبار

6- توزیع و تحویل کالاهای مورد درخواست به واحد ها

7- اتخاذ تمهیدات لازم سفارش امور چاپی مطابق قوانین و مقررات موجود و ابلاغی از سوی حوزه ستاد دانشگاه

8- نگهداری و تعمیر و حفظ و حراست ساختمان و تاسیسات ، تجهیزات و وسایل و سایر لوازم و انجام اقدامات حفاظتی و امنیتی در موقع بروز حوادث با همکاری حوزه های مرتبط مرکز