ورود به پنل کاربری

معرفی کمیسیون:

کمیسیون بررسی موارد خاص که از این پس به لحاظ  اختصار کمیسیون نامیده می شود. در دانشگاه ها و موسسات آموزشی عالی تشکیل می گردد تا با رعایت مفاد این آیین نامه فقط به وضعیت تحصیلی دانشجویانی که مورد خاص تشخیص داده می شوند رسیدگی و رای نهایی صادر نماید.

برخی از دلایل مبنی بر خاص بودن وضعیت دانشجو :

  1. ازدواج در زمان دانشجویی برای دانشجویان دختر با ارائه مدارک
  2. بیماری با تأیید پزشک همراه با مدارک و مستندات
  3. کفالت خانواده برای دانشجویان پسر با مدارک و مستندات
  4. ازدست دادن والدین در حین تحصیل
  5. بروز مشکلات روحی و روانی (افسردگی، استرس و...) در حین تحصیل با تأیید مرکز مشاوره دانشگاه
  6. تغییر محل سکونت در حین تحصیل برای دانشجویان دختر
  7. بیماری صعب العلاج والدین در حین تحصیل با مدارک و مستندات