ورود به پنل کاربری

مهدی لطفی

معاون مالی و اداری

 


شرح وظایف معاون مالی و اداری

     وظایف عمومی معاون:

1.     ابلاغ كليه مصوبات، مقـررات و آيين نامه هاي ابلاغي از سوي رئيس دانشكده به واحدهاي ذيربط و پيگيري و نظارت بر حسن اجراي آن

2.     تدوين آئين نامه ها و دستورالعملها و دستورجلسات مرتبط با وظايف معاونت جهت پيشنهاد به مراجع ذيصلاح

3.     ارائه گزارش هاي توجيهي لازم به رئيس دانشكده در خصوص وظايف مربوطه به واحدهاي تحت نظر

4.     پيشنهاد افراد واجد شرايط براي تصدي سمتهاي مديريتي در حوزه معاونت به رياست دانشكده

5.     نظارت بر واحدهاي وابسته به منظور حصول اطمينان از حسن اجراي وظايف آنها

6.     برنامه ريزي، تنظيم فعاليتها و پيشنهاد بودجه ساليانه معاونت ذيربط مطابق با اولويت هاي دانشكده

7.     همكاري با ساير معاونت ها جهت حسن اجراي برنامه هاي دانشكده

8.     انجام ساير امور محوله از سوي رئيس دانشكده

 

 

وظایف اختصاصی معاون:

1.     برنامه‌ریزی، سازماندهی، هماهنگی و نظارت بر کلیه‌ی فعالیت‌های مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی و مدیریت امور مالی

2.     نظارت بر حسن اجرای کلیه قوانین و مقررات مربوط به امور استخدامی، مالی و معاملاتی دانشکده

3.     ارائه طرح‌های لازم جهت پیشبرد امور اداری و مالی و ایجاد زمینه‌ همکاری با سایر مراکز علمی و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی در راستای اهداف دانشکده

4.     ارائه گزارش‌های لازم به رئیس دانشکده در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر

5.     نظارت بر پرداخت‌های مدیریت‌ امور مالی مراکز دانشکده

6.     ساماندهی و برنامه‌ریزی لازم جهت افزایش بهره‌وری کارکنان تهیه و اجراى طرح‌هاى رفاهى کارکنان با توجه به امکانات اجرایى دانشکده در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه

7.     تهیه و تدارک تمامى نیازمندی‌های خدماتی- پشتیبانی دانشکده

8.     نظارت و عضویت در کمیسیون معاملات دانشکده

9.     ارائه برنامه‌هاو پیشنهادات اداری و مالی برای رشد کمی و کیفی در معاونت مربوطه با همکاری سایر اعضاء در راستای طرح جامع راهبردی و چشم‌انداز دانشکده