ورود به پنل کاربری

معاون دانشجویی و فرهنگی:

1.    اداره و نظارت برحسن اجرای کلیه امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده در سطوح دانشجویان وکارکنان، مطابق با مصوبات، مقررات و آئین‌نامه‌های مربوطه

2.    راه‌اندازی و مدیریت فرآیند مشاوره امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده در زمینه‌های تحصیلی، رفاهی، سلامت

3.    نظارت بر فعالیتهای مربوط به تسهیلات قابل ارائه به دانشجویان و برنامه‌های رفاهی آنان

4.    برنامه‌ریزی جهت مدیریت و ارتقای امور صنفی، رفاهی، بهداشتی و سلامت دانشجویان دانشکده

5.    رصد و ارزیابی وضعیت صنفی، رفاهی، بهداشتی و فرهنگی و سلامت دانشکده و ارائه گزارش به رئیس دانشکده

6.    زمینه‌سازی جهت مشارکت، همراهی و همدلی دانشجویان برای ارتقای وضعیت دانشکده

7.     تطبیق و اجرای سیاستهای راهبردی شورای عالی انقلاب فرهنگی و ستادهای تعمیق و گسترش فرهنگ و مبانی اسلام در دستگاهها در حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی

8.    رصد وضعیت کلی فرهنگی، تربیتی، اجتماعی و سیاسی دانشکده و همچنین انجام مطالعات و پژوهشهای لازم با همکاری معاونت پژوهشی به منظور برنامه‌ریزی و سیاستگذاری فعالیتهای فرهنگی به منظورگسترش و تعمیق ارزشهای اسلامی ـ ایرانی ـ انقلابی در همه سطوح دانشکده و ارائه گزارش به شورای فرهنگی و اجتماعی دانشکده

9.    ایجاد ارتباط و همکاری هرچه بیشتر با مراکز،موسسات و نهادهای فکری، فرهنگی و انقلابی

10. برنامه‌ریزی به منظور توسعه آموزشهای فرهنگی، سیاسی و اخلاقی از طریق برگزاری کلاسهای آموزشی و سمینارها و مجامع فرهنگی، فکری و سیاسی دانشگاهی با استفاده بهینه از توان موجود نهادهای اسلامی و انقلابی و نظارت بر آنها

11.فراهم آوردن زمینه ترغیب عناصر دانشکده به منظور حضور در صحنه‌های مختلف علمی، سیاسی و فرهنگی جامعه

12.  اهتمام به ترویج فرهنگ گفتگو، نقد روشمند، آزاد اندیشی و گسترش زمینه ارتباط دانشگاهیان با صاحب نظران علمی، فرهنگی و سیاسی

13.   مدیریت محتوایی شورای فرهنگی و اجتماعی از طریق تسهیل در فرآیند تصویب طرحها، پیشنهاد برنامه‌های لازم و پیگیری وظایف محوله

14.    پیگیری ابلاغ مصوبات، مقررات و آیین‌نامه‌ها و اطلاع‌رسانی به واحدهای مرتبط در داخل یا خارج دانشکده، با هدف ایجاد هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای آنها و ارائه گزارش ارزیابی به شورای فرهنگی و اجتماعی دانشکده.

ایجاد شورای صنفی دانشجویی در مراکز،از طریق برگزاری انتخابات دانشجویی به منظور تعیین نمایندگان دانشجویان جهت ارائه مطالبات و مشکلات آنان