ورود به پنل کاربری

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات

جناب آقای ....


معرفی و شرح وظایف مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات

مطالعه و ارزیابی پیشرفت های حاصله در زمینه فناوری سخت افزاری و نرم افزاری به منظور ارتقاء سطح کارایی واحد

• همکاری با گروه فنی و عمرانی دانشگاه در نظارت بر اجرای سیستم شبکه پروژه های عمرانی دانشگاه

• طراحی و توسعه و مدیریت شبکه وایرلس در دانشکده ها و خوابگاههای دانشجویی • مدیریت مرکز ISP دانشگاه

• ارائه اینترنت به کلیه اساتید، کارکنان و دانشجویان و پاسخگویی و رفع اشکالات کلیه کاربران اینترنتی

• مدیریت پهنای باند اینترنتی دانشگاه و بهینه سازی مصرف اینترنت

• طراحی و اجرای سیاست های امنیت اطلاعات و ارتباطات دانشگاه و گسترش امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات.

• نگهداری و نظارت بر اتاق سرور اصلی و اتاق سرورهای موجود در ساختgن ها و دانشکده ها

• برگزاری جلسات شورای فناوری دانشگاه با حضور اعضاء و بررسی و تصویب تصمیم گیری کلی

• مدیریت و پشتیبانی سیستم های نرم افزاری، اتوماسیون اداری،مالی، تغذیه، سیستم نماد، دانشجویی و بررسی قراردادهای نرم افزاری دانشگا ه.

• بررسی و تایید تقاضاهای رسیده از نقطه نظر فنی و امکانات موجود برای ارائه خدمات مربوط

• بکار گیری آخرین یافته های فناوری اطلاعات به منظور ارتقای توامندی  واحد مربوطه و سایر واحدهای دانشگاه

• تهیه آمار و اطلاعات درخواستی و ارائه گزارش به مقام مافوق

• هفتگی و همکاری با شرکت پشتیبان سیستم آمو زشی و پژوهشی جهت رفع مشکلات احتمالی، اصلاح و بروز رسانی مستمر

• ايجاد، گسترش و نظارت بر دولت الكترونيك و خدمات الكترونیکی و پشتيبانی از زير ساختهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه

• ارائه خدمات کارشناسی و مشاوره به دانشكده ها و سایر واحدهای دانشگاه در مورد خريد قطعات سخت افزاري و نرم افزاری و موارد مشابه.

• انجام مکاتبات و پیگیری نامه های وارده و صادره و پاسخگویی به مراجعات حضوری و تلفنی

• ایجاد، پایش و سفارش بانک های اطلاعاتی مورد نیاز دانشگاه و همکاری در امر غنی سازی و به روز آوری بانک های اطلاعاتی و بکاپ گیری از بانک های اطلاعاتی موجود در سرویس های نرم افزاری دانشگاه.

• تعامل موثر با دانشگاهها و نهادهای علمی و پژوهشی کشور و ارتباط با دانشگاههای معتبر بین المللی و استفاده از تجارب آنه ا : ۱-۳-۲-۱ گروه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات

• مطالعه و ارزیابی پیشرفت های حاصله در زمینه فناوری سخت افزاری و نرم افزاری به منظور ارتقاء سطح کارایی واحد

• طراحی و توسعه و مدیریت شبکه داخلی دانشگاه

• کابل کشی شبکه وکانال کشی و نصب فیزیکی تجهیزات شبکه.

• همکاری با گروه فنی و عمرانی دانشگاه در نظارت بر اجرای سیستم شبکه پروژه های عمرانی دانشگاه

• طراحی و توسعه و مدیریت شبکه وایرلس در دانشکده ها و خوابگاههای دانشجویی

• مدیریت مرکز ISP دانشگاه

• ارائه اینترنت به کلیه اساتید، کارکنان و دانشجویان و پاسخگویی و رفع اشکالات کلیه کاربران اینترنتی

• مدیریت پهنای باند اینترنتی دانشگاه و بهینه سازی مصرف اینترنت

• راه اندازی و نگهداری سرویس اینترانت ملی دانشگاه

• برقراری دسترسی های لازم از داخل و خارج دانشگاه به سرویس های الکترونیکی دانشگاه (وب سایت، گلستان، تغذیه، ایمیل سرور، اتوماسیون و...)

• مدیریت و نگهداری سرور دامنه اینترنتی دانشگاه 

• راه اندازی و نگهداری سرور DHCP دانشگاه و همچنین مدیریت آی پی های valid و invalid

• طراحی و اجرای سیاست های امنیت اطلاعات و ارتباطات دانشگاه و گسترش امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات .

• مدیریت و نگهداری سیستم های UTM و فایروال دانشگاه

• نگهداری و نظارت بر اتاق سرور اصلی و اتاق سرورهای موجود در ساختمان و دانشکده ها

• نگهداری از سیستم یو پی اس مرکزی اتاق سرور اصلی دانشگاه 

• برگزاری جلسات شورای فناوری دانشگاه با حضور اعضاء و بررسی و تصویب تصمیم گیری کلی

• مدیریت و پشتیبانی سیستم های نرم افزاری، اتوماسیون اداری،مالی، تغذیه، سیستم نماد، دانشجویی و بررسی قراردادهای نرم افزاری دانشگاه .

• مدیریت و پشتیبانی سرویس پست الکترونیکی دانشگاه و پست الکترونیکی دانشجویان

• راهنمایی مدیران زیر بخش های وب سایت دانشگاه

• مدیریت و نصب و راه اندازی آنتی ویروس دانشگاه.

• طراحی، پیاده سازی، نظارت، خرید و پشتیبانی سامانه های الکترونیکی در دانشگاه و مدیریت سامانه های الکترونیکی دانشگاه از جمله سامانه پرداخت الکترونیک، سامانه مدیریت فایل داخل دانشگاه و ...

• به روز رسانی وب سایت دانشگاه و راهنgیی اعضای هیئت علمی در خصوص بروز رسانی پروفایل خود در وب سایت

• بررسی و تایید تقاضاهای رسیده از نقطه نظر فنی و امکانات موجود برای ارائه خدمات مربوط

• بکار گیری آخرین یافته های فناوری اطلاعات به منظور ارتقای توامندی  واحد مربوطه و سایر واحدهای دانشگاه • تهیه آمار و اطلاعات درخواستی و ارائه گزارش به مقام مافوق

• رفع مشکل نرم افزاری و سخت افزاری سیستم های کامپیوتری موجود و حفظ، نگهداری، پشتیبانی و عیب یابی سیستم های الکترونیکی دانشگاه

• هماهنگی و همکاری با شرکت پشتیبان سیستم آموزشی و پژوهشی جهت رفع مشکلات احتgلی، اصلاح و بروز رسانی مستمر

• ارائه خدمات کارشناسی و مشاوره به دانشكده ها و سایر واحدهای دانشگاه در مورد خريد قطعات سخت افزاري و نرم افزاری و موارد مشابه.

• کمک به توسعه و گسترش آموزش های مجازی در دانشگاه • انجام مکاتبات و پیگیری نامه های وارده و صادره و پاسخگویی به مراجعات حضوری و تلفنی : ۱-۳-۲-۲ اداره خدمات رایانه ای

• مطالعه و ارزیابی پیشرفت های حاصله در زمینه فناوری سخت افزاری و نرم افزاری به منظور ارتقاء سطح کارایی واحد

• طراحی و اجرای سیاست های امنیت اطلاعات و ارتباطات دانشگاه و گسترش امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات.

• نگهداری و نظارت بر اتاق سرور اصلی و اتاق سرورهای موجود در ساختgن ها و دانشکده ها • نگهداری از سیستم یو پی اس مرکزی اتاق سرور اصلی دانشگاه

• تهیه لیست خرید کامپیوتر، چاپگر، اسکنر، سرور و تجهیزات جانبی

• بررسی و مطابقت خریدهای انجام شده و تایید فاکتورهای مربوطه

• پشتیبانی از سختافزارهای موجود در دانشگاه و تعمیر و نگهداری تا حدامکان در داخل دانشگاه

• نصب ویندوز و نرمافزارهای مورد نیاز واحدهای مختلف دانشگاه

• نظارت بر اسقاط کامپیوتر و تجهیزات جانبی

• ایجاد آرشیو سختافزار و تجهیز آن با استفاده از قطعات سا سیستمهای اسقاطی برای انجام تعمیرات و ارتقا سیستمهای مورد استفاد ه

• مدیریت و پشتیبانی سیستم های نرم افزاری، اتوماسیون اداری،مالی، تغذیه، سیستم گلستان، دانشجویی و بررسی قراردادهای نرم افزاری دانشگاه

• مدیریت و پشتیبانی سرویس پست الکترونیکی دانشگاه و پست الکترونیکی دانشجویان

• راهنgیی مدیران زیر بخش های وب سایت دانشگاه

• مدیریت و نصب و راه اندازی آنتی ویروس دانشگاه.

• طراحی، پیاده سازی، نظارت، خرید و پشتیبانی سامانه های الکترونیکی در دانشگاه و مدیریت سامانه های الکترونیکی دانشگاه از جمله سامانه پرداخت الکترونیک، سامانه مدیریت فایل داخل دانشگاه و ...

• به روز رسانی وب سایت دانشگاه و راهنماییی اعضای هیئت علمی در خصوص بروز رسانی پروفایل خود در وب سایت

• بررسی و تایید تقاضاهای رسیده از نقطه نظر فنی و امکانات موجود برای ارائه خدمات مربوط

• تهیه آمار و اطلاعات درخواستی و ارائه گزارش به مقام مافوق

• رفع مشکل نرم افزاری و سخت افزاری سیستم های کامپیوتری موجود و حفظ، نگهداری، پشتیبانی و عیب یابی سیستم های الکترونیکی دانشگاه

• ارائه خدمات کارشناسی و مشاوره به دانشكده ها و سایر واحدهای دانشگاه در مورد خريد قطعات سخت افزاري و نرم افزاری و موارد مشابه.

• انجام مکاتبات و پیگیری نامه های وارده و صادره و پاسخگویی به مراجعات حضوری و تلفنی